Novoročný vinš – Jozef Mazár

Čítaním tvoríme prvé dotyky s riadkami Slovenského rozhľadu, v zdraví nech na Váš život úprimnosť a pokoj v celom roku žiari. Nech nadhľad, súvislosti reálne, objektívnosť, životná skúsenosť každého Vášho pohľadu. Má znaky človečiny, dar ľudskej charizmy, by reálne prvky sociálneho zmieru v životoch boli pre nás všetkých veľké dary!

 

V novom roku prajem všetko, čo radosť vo Vašom vnútri a okolí vzbudí, prajem lásku, porozumenie, lebo toto spája ľudí! Prajem priateľov, čo dokážu tvorivo, zdravo žiť,
prajem úprimne milovať, každému Vášmu srdcu blízkemu milovaný byť!

 

Kvalitné, nie jednostranne ladené príspevky nech obohacujú od konštruktéra, kňaza, športovca, filozofa, lekára, kvalita reči srdca úprimná od širokej skupiny ľudí nech rozhľadom a nadhľadom publicistický dialóg vytvára, taký je pre čitateľov i tvorcov článkov nie len Slovenského rozhľadu  pre rok 2019 s blankytným nebom mieru od publicistu Jozefa Mazára.