Noviny č. 7 - 18.5.2011

Čítajte v čísle 7

AKTUÁLNE
Štyri otázky predsedovi Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefanovi Harabínovi položil Jozef Šucha
Bacilonosiči a televízne bacily – Štefan Šugár
Rovnosť šancí pre všetkých – Jozef Kuchár
Májová schôdza má jasný program, ale nejasný priebeh – Stanislav Kubánek
EP odložil udelenie absolutória za rok 2009 Agentúre pre liečivá, CEPOL-u a Rade EÚ – Dušan Kerný
Otvorme si oči pred maďarskou rozpínavosťou – Vladimír Dobrovič
Ústava, ktorá vzbudzuje rozpaky i vrásky – Vladimír Mezencev
Vzdanie sa kandidatúry Jozefa Čentéša na post generálneho prokurátora - začiatok realizácie ďalšieho podrazu na demokracii zo strany vládnej koalície – Ľubica Končalová

NÁZORY
Prečo sa pozerám na českú verejnoprávnu... – Dušan Kerný
Do šťastného sčítania – Milan Ország
Mocenské zložky sa dostávajú pod kontrolu jednej osoby – Vladimír Mečiar
Pošľapávajú demokraciu – Vladimír Dobrovič
Ideme ďalej – Stanislav Háber
Igor Burger: Útok na nezávislosť súdnictva je útokom na podstatu demokracie! – Milan Ország
Nezanevrieš na synov a dcéry svojho národa – Rudolf Slezák
Upozorniť na seba za každú cenu – Vladimír Mezencev

ZAUJALO NÁS
Prázdne sľuby – Vladimír Dobrovič
Vladimír Mečiar prednášal na univerzite v Trenčíne
Tieňová vláda strany SMER-SD rokovala o dôležitých témach – Ľubica Končalová
Podpora vzdelávania, mobility a prístupu k starostlivosti o deti – Dušan Kerný
Spomienky Vladimíra Mečiara na Jána Pavla II. – Stanislav Háber
Poslanci schválili vytvorenie spoločného registra lobistov EP a Komisie – Dušan Kerný
Prištedrí Nóri – Vladimír Mezencev
Musíme viac myslieť európsky, nie lokálne – Vladimír Mezencev

REGIÓN MILANA ORSZÁGHA

VEREJNÁ TRIBÚNA
Vyhlásenie k výročiu vstupu SR do EÚ – Stanislav Háber
AZZZ SR podporuje kroky smerujúce k zásadným reformám vzdelávania a trhu práce – Miriam Španiková
ČESMAD SLOVAKIA: K dohode nedošlo, spoplatnenie ciest I. triedy odmietame – Miriam Španiková
Stanovisko Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensku k odvolaniu predsedov súdov
Šampionát s plusmi i mínusmi – Vladimír Mezencev
Stanovisko ĽS-HZDS k hlasovaniu v NR SR o generálnom prokurátorovi – Stanislav Háber

GLOSY JOZEFA ŠUCHU

SATIRA Petra Gossányiho