Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Novinár telom aj dušou – Jozef Kuchár

Mgr. Dušan Konček, popredný publicista, dlhoročný redaktor a člen Únie slovenských novinárov v dobrom zdraví a plnom pracovnom nasadení oslávil 28. novembra 2014 sedemdesiatku.

Celý jeho plnohodnotný a činorodý život je spojený s novinárskou robotou. Takmer päťdesiat rokov sleduje, zaznamenáva a publikuje v rôznych médiách hodnotné články, postrehy a komentáre o problémoch ale aj úspechoch v oblastiach ekonomiky, politiky, kultúry, nielen v našej krajine ale aj v zahraničí.

Svoju profesionálnu cestu začal v krajských novinách SMER v Banskej Bystrici. Potom pôsobil v Roľníckych aj vo Východoslovenských novinách. Po roku 1990 bol redaktorom, námestníkom riaditeľa a riaditeľom Slovenskej televízie v Košiciach. V ďalšej etape pracoval v denníkoch Republika a Nový deň. Vyše desať rokov patrí k najaktívnejším tvorcom dvojtýždenníka Slovenský rozhľad.

 

O sebe s príslovečnou skromnosťou hovorí - že vždy sa usiloval vidieť veci dopredu.

Každé životné jubileum dáva príležitosť nielen na oslavu ale aj na bilancovanie uplynulej etapy. Je to udalosť, ktorá oživuje spomienky na všetko, čo je dnes minulosťou. Náš jubilant si svoje sedemdesiatiny pripomenul s pocitom, že tie predchádzajúce roky neboli zbytočné, aj napriek tomu, že ich charakterizuje pomerne ťažká a zložitá cesta plná problémov a starostí. Avšak veľká sila zdravého rozumu, nadšenie, elán a vytrvalosť priniesli svoje ovocie v podobe mnohých hodnotných žurnalistických počinov.

Z jeho vyznaní jednoznačne vyplýva, že už v mladosti počas štúdia pociťoval potrebu v niečom vyniknúť a svoj talent zúročiť. Húževnatosť a vytrvalosť sa pretavili do každodennej novinárskej profesie.

 

Nuž čo, roky tečú ako veľtok a náš jubilant ostáva stále rovnaký. Neoblomný vo svojich zásadách, dôsledný a disciplinovaný.

V slávnostných dňoch jeho osobné bilancovanie charakterizovali predovšetkým príjemné pocity z plnohodnotného života naplneného úspešnými výsledkami na prospech slovenského národa. Jeho tvorivá profesionálna činnosť sa prejavuje v úcte k človeku, k vlasti a výsledkom práce ľudských rúk a umu, ale aj k hodnotám napísaného a povedaného slova, ktoré považuje ako prameň čistej vody pomáhajúci tvoriť a zveľaďovať.

 

Možno si význam svojho sviatku ani neuvedomuje, preto mu ho, prostredníctvom týchto riadkov, pripomínam. S odkazom, že mnoho sa dá prežiť za sedemdesiat rokov aktívneho života. Život nie je vždy taký, ako by sme ho chceli mať. To je osud každého, čo sa usiluje dosiahnuť maximum nielen pre seba, ale aj pre tých ostatných, pre ktorých žije a s nadšením a veľkou obetavosťou pracuje. Náš jubilant k nim patrí.

 

Vyjadrujem nádej, že aj v ďalšej etape života sa mu bude dariť. V mene redakčného kolektívu oslávencovi žičím mnoho elánu, vrchovato zdravia, sviežosti a sily do práce i ďalších aktivít, hodnoverne popísaných stránok v knihe pestrého a úspešného života.