Nový maršalek v Prešove

Nový prvý muž Podkarpatského vojvodstva (ktoré susedí s Prešovským krajom) Wladyslaw Ortyl, navštívil na čele delegácie vojvodstva v piatok 23. augusta sídlo Prešovského samosprávneho kraja. Prijal ho “domáci pán” Peter Chudík a v podstate išlo o úvodné zoznamovacie stretnutie, keďže W. Ortyl nastúpil do funkcie maršalka iba nedávno, 27. mája. Spolupráca oboch regiónov trvá už bezmála desaťročie, no oficiálne ju “uzmluvnili” práve pred piatimi rokmi.

Maršalek Ortyl na záver rokovania ubezpečil, že kontinuita rozpracovaných spoločných projektov nebude narušená, naopak, bude naďalej preferovaná vo všetkých oblastiach spolupráce:
- Spoločné priority máme jasné, ťažisko nášho úsilia bude spočívať v ich realizácii vo vzájomnej spolupráci. Zároveň som pozval pána predsedu Chudíka na návštevu nášho vojvodstva. Hostiteľ Peter Chudík na tlačovej konferencii krátko zhrnul témy rokovania, počnúc cezhraničnou spoluprácou medzi oboma regiónmi s nutnosťou dôrazu na podporu cestovného ruchu, kultúry, ale najmä dopravy. A keďže oba regióny majú rozbehnuté alebo v štádiu príprav mnohé projekty cezhraničnej spolupráce, považuje za potrebné koordinovať aj spoločné kroky na čerpanie finančných zdrojov z fondov únie v programovacom obcobí rokov 2014 až 2020. Za dôležitú považuje aj kontinuitu činnosti pracovnej skupiny územnej samosprávy v Medzivládnej slovensko-poľskej komisii pre cezhraničnú spoluprácu. Prítomnosť riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Kozáka nasvedčovala, že jednou z nosných tém dvojstranného rokovania budú aj cesty, predovšetkým hlavné severojužné ťahy cez územia oboch krajov. Kým priechod Čertyžné považuje Peter Chudík za možné dobudovať iba pre použitzie vozidiel do 7,5 t vzhľadom k nutnosti ochrany životného prostredia, za prioritnú dopravnú os, zasluhujúcu si maximálnu pozornosť, považuje prechod cez Vyšný Komárnik. Tá je známa niekoľkými nebezpečnými úsekmi najmä na slovenskej strane. Súčasný stav zhotnotil P. Chudík slovami:
- Kým donedávna sme mali v modernizácii ciest k spoločnej hranici sme mali pred poľskou stranou určitý náskok, teraz nás už Poliaci predbehli. Aj to svedčí o tom, že samosprávy na niektoré služby už jednoducho nemajú…

Peter Chudík si dlhoročnú spoluprácu s Poliakmi pochvaľuje

Peter Chudík si dlhoročnú spoluprácu s Poliakmi pochvaľuje

Hostia a hostitelia spoločne

Hostia a hostitelia spoločne