Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nie som ovca ani baran, a preto chcem jednu zdravotnú poisťovňu – Ľuboš Blaha

Všimol som si v médiách kampaň jednej zo súkromných zdravotných poisťovní, ktorej zámerom je mobilizovať ľudí proti politickému rozhodnutiu vytvoriť na Slovensku systém s jednou zdravotnou poisťovňou.

Kampaň má jednoduché posolstvo – každý, kto nie je ovcou, by mal túžiť po možnosti vybrať si zdravotnú poisťovňu. Aké prosté! A aké hlúpe. Žiaľ, zároveň aj nebezpečné.

Zneužívajú peniaze daňových poplatníkov!
V súlade so spomínanou kampaňou nám v televíznych reklamách rôzne zneužité osôbky oznamujú, že nie sú ovce. S týmto tvrdením nemožno nesúhlasiť: pri pohľade na to, ako stupídne sa nechali zatiahnuť do politických hier súkromných zdravotných poistení mi napadá prirovnanie skôr k iným zvieratkám - nie k ovciam, ale k ich samčekom. Stačí si uvedomiť základnú súvislosť: ak súkromné poisťovne vyciciavajú zo systému všetkých najmenej rizikových a najsolventnejších klientov a nechávajú na verejnej poisťovni, aby kryla všetky najťažšie a najdrahšie diagnózy, a to bez možnosti získavať zdroje od tých najbohatších, tak to vedie slovenské zdravotníctvo strmhlav do finančnej kataklizmy. Nerozumieť takémuto niečomu, to je ozaj riadna baranina. Ale to by mi vadilo najmenej: ľudia sa príliš často nechávajú ohlupovať, nejde o nič nové. Problém je inde: súkromný biznis týmto spôsobom celkom okato vstupuje do politiky, do otvorenej politickej kampane. A čo je na tom najlepšie - robí to nelegitímne, robí to za peniaze daňových poplatníkov! Je úplne jedno, že súkromná poisťovňa tvrdí, že túto politickú kampaň nefinancuje z odvodov od ľudí. Keďže svoje zisky má práve vďaka odvodom od ľudí, táto kampaň je proste znásilnením daňových poplatníkov. Dnes na Slovensku vládne absurdný stav, ktorý núti ľudí, aby do súkromných zdravotných poisťovní povinne odvádzali časť svojho príjmu. Tieto súkromné firmy si potom z týchto odvodov ľudí vytvárajú mastné zisky. Namiesto toho, aby peniaze išli do podvyživeného zdravotníctva, idú do vreciek majiteľov súkromných zdravotných poisťovní, ktorí bohatnú z nešťastia ľudí. A nielen to! Peniaze daňových poplatníkov sú už odrazu využívané aj na politickú kampaň proti vláde! Aká je však legitimita využitia týchto verejných zdrojov?

Fakt chcú premeniť demokraciu na oligarchiu?
Ako vieme, politické strany môžu robiť kampane a môžu na ne využívať prostriedky od daňových poplatníkov len do tej miery, do akej reprezentujú záujmy určitých zložiek spoločnosti, resp. len do tej miery, do akej majú mandát od ľudí. Tento princíp je vyjadrený tým, že pokiaľ vo voľbách politická strana nedosiahne vyšší ako 3-percentný výsledok, nemá nárok na peniaze od daňových poplatníkov. Tu sa však nejaká arogantná súkromná firma, ktorá roky vyciciava štát, rozhodla, že ona využije peniaze daňových poplatníkov na politickú kampaň bez toho, aby prešla voľbami; bez toho, aby mala akúkoľvek demokratickú legitimitu; bez toho, aby si takéto niečo mohla v slušnej demokratickej spoločnosti dovoliť. Biznis na Slovensku prekročil všetky hranice. Vstúpil priamo do politiky a vstúpil do nej bez mandátu. Tým sa, nadnesene povedané, dopustil čistej sprenevery peňazí daňových poplatníkov. Ak sa zneužitie verejných zdrojov nazýva korupciou, tak potom toto je korupcia toho najnemorálnejšieho charakteru. Keď chce nejaký rozmaznaný biznismen využívať svoje peniaze na ohlupovanie verejnosti, žiaden princíp modernej demokracie mu v tom nebráni. Ale ak to robí súkromná poisťovňa, ktorá si vytvára zisky z povinných odvodov ľudí, potom je využitie týchto ziskov na politickú kampaň hrubým zneužívaním verejného priestoru. A je to zároveň ďalší dôvod na to, aby na Slovensku biznismeni raz a navždy stratili moc zneužívať verejné zdroje. Slovensko urgentne potrebuje systém jednej verejnej zdravotnej poisťovne a potrebuje ho nielen kvôli udržateľnosti slovenského zdravotníctva, ale aj kvôli udržateľnosti slovenskej demokracie. Kampaň „nie som ovca“ nie je nebezpečná preto, lebo robí z ľudí baranov, ale preto, lebo premieňa našu krehkú demokraciu na celkom otvorenú, arogantnú a desivú oligarchiu.