Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nie je maturita ako maturita ... – Vladimír Mezencev

Dlhé roky sa u nás ukončenému vzdelaniu starostov nevenovala žiadna pozornosť. Začalo sa o ňom  hovoriť až pred štyrmi rokmi, kedy niektorí novozvolení „richtári“ nedokázali ani prečítať sľub starostu. Takto jednoznačne dali najavo svoju negramotnosť. Až potom sa prišlo na to, že nemajú ukončené ani základné vzdelanie...

 

Našťastie, náš parlament schválil novelu volebného zákona, v ktorej je zakotvená podmienka, že starosta či primátor musia mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Mnohí z nás si oddýchli a povedali si : „Konečne!“ Celá záležitosť však nie je taká jednoduchá ako sa po schválení novely zdá. Poznáme starostov, ktorí majú, napríklad, ukončené vysokoškolské vzdelanie právnického smeru, ale podľa ich slov im chýba stavebné, alebo ekonomické. Znamená to, že sami pociťujú potrebu sa naďalej vzdelávať i keď už jeden akademický titul vlastnia. Na druhej strane sú takí, ktorí tvrdia, že vzdelanie je každého osobná vec a teda nikto sa nemá starať koľko ročníkov základnej školy absolvoval.

 

Je síce pravda, že samotné vzdelanie ešte nezaručuje kvalitnú prácu starostu, ale mať absolvované aspoň stredoškolské vzdelanie je dnes pre väčšinu z nás úplnou samozrejmosťou. Nároky na starostu, ktorý chce niečo dokázať, sú z roka na rok vyššie. Nečudo preto, že niektorým nestačí už dokonca ani vysokoškolské vzdelanie či už filozofického, alebo pedagogického zamerania.  Náš vzdelávací  systém je však natoľko komplikovaný, že z právneho hľadiska dáva na jednu úroveň maturitu zo strednej odbornej školy /bývalé odborné učilište/ a z päťročného štúdia na konzervatóriu! Jedno je však isté: ani v socialistickej minulosti, ani teraz sa nikto nemôže vyhovárať, že nemal možnosť dosiahnuť stredoškolské vzdelanie zakončené maturitou. Kto chcel, až na skutočne ojedinelé výnimky, tak tu maturitu mohol a môže mať. Vzdelávanie na štátnych školách je, našťastie, stále bezplatné. Vždy sa však nájdu takí, ktorí tvrdia, že oni žiadnu maturitu nepotrebujú, oni absolvovali „školu života“ a viac študovať nepotrebujú.

 

Zaujímavé je, že starostovia so základným a ešte nižším vzdelaním sa odvolávajú  na to, že poslanci NR SR  nemajú predpísané vzdelanie, teda maturitu. Nuž, nevieme si predstaviť, že niekto z terajších poslancov neabsolvoval aspoň stredné  odborné učilište s maturitou. Skôr naopak, v poslaneckých laviciach sedia ľudia, ktorí pred menami i za nimi majú často aj tri tituly a vedecké hodnosti. Ani výška vzdelania nie je zárukou kvalitnej práce parlamentu, ale zároveň si nikto nevie ani len predstaviť, že  niektorý z poslancov nedokáže prečítať jednoduchý text sľubu starostu. Pre  „pokoj v rodine“  novela Ústavy SR by mala zahrňovať povinné vzdelanie s maturitou pre každého, kto sa ocitne na kandidátke za starostu, primátora, poslanca VÚC a NR SR.

 

MATURITA AKO MATURITA?

Aspoň takým vážnym problémom, akým je vzdelanie starostov a primátorov, je kvalita vzdelávania na našich základných a stredných školách. Je výrazne rozdielna medzi jednotlivými školami v jednom meste, resp. medzi dvoma  najbližšími obcami. Čo je však najhoršie –  jej úroveň z roka na rok  klesá.  Minister Dušan Čaplovič už dokonca povedal, že je to aj dôsledok slabej prípravy budúcich učiteľov na jednotlivých pedagogických fakultách našich univerzít. Kvalitu štúdia však žiadny zákon nezvýši.  Niektorí poslanci NR SR však chcú  prijatú novelu zákona napadnúť na Ústavnom súde  SR. Môžu uspieť... Veď ústava nič nehovorí o vzdelaní starostov a primátorov našich miest a obcí. Aj preto ju treba doplniť. Veď  pri všetkej úcte k tomuto najvýznamnejšiemu  dokumentu občanov SR si musíme uvedomiť, že Ústava SR sa rodila v roku 1992 a odvtedy sa u nás zmenilo takmer všetko...