Nerovnosti na Slovensku za ostatných dvadsať rokov narástli – Jozef Šucha

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), vypracoval v rámci Európskeho projektu štúdiu, ktorá má ponúknuť ucelený pohľad na vývoj nerovností v čase. Výskumom sa odborníci snažili vysvetliť sociálne, politické a kultúrne dopady, ktoré nárast nerovnosti spôsobujú. Podľa štúdie príjmová nerovnosť u nás za posledných dvadsať rokov výrazne narástla. Príčinou nárastu nerovností na Slovensku bol najmä nárast príjmov u vybraných skupín obyvateľstva, zatiaľ čo iným skupinám príjmy rástli pomalšie. Najviac rástli príjmy vysokoškolsky vzdelaným ľuďom a vzdelanie sa stalo najdôležitejším determinantom miezd. Nárast nezamestnanosti uvrhol mnoho ľudí do pásma ohrozenia chudobou najmä kvôli strate zamestnania.

Ako ďalej vyplynulo z výskumu CELSI sociálna politika štátu má na nerovnosti výrazný vplyv. Dlhodobá redistributívna politika štátu v podobe podpory nezamestnanosti, dávok v hmotnej núdzi a ďalších inštrumentov je jednou z hlavných príčin pomerne nízkej miery príjmovej nerovnosti na Slovensku. Zavedenie rovnej dane, podľa štúdie, malo neutrálny dopad na skupiny s nízkym príjmom, avšak pozitívne ovplyvnilo čisté príjmy vysokopríjmových skupín. Dôležitú úlohu zohráva štát napríklad v prípade starobných dôchodkov. Nebyť dôchodkov, medzigeneračné príjmové nerovnosti by boli neudržateľné. Okrem dôchodcov aj u iných skupín tvoria príjmy od štátu podstatnú časť mesačných rozpočtov, napríklad u nezamestnaných alebo rodín s malými deťmi. Príjmovú nerovnosti zvyšuje aj pomerne veľká časť pracujúcich, ktorá poberá nízke mzdy. Podľa štúdie sú chudobou u nás najčastejšie ohrození mál vzdelaní ľudia. Majú až o 19,5 percent nižšiu pravdepodobnosť nájsť si prácu ako stredoškolsky vzdelaní ľudia. Oproti vysokoškolsky vzdelaným ľuďom ich šance klesajú o ďalších 10,3 percenta v prípade mužov a 14,5 percenta v prípade žien. S chudobou sa taktiež najčastejšie spája zhoršený zdravotný stav, nezamestnanosť alebo kriminalita.

Potvrdzuje sa, že investícia do vzdelania je najlepším východiskom z tejto situácie. Nestačí však o tom iba hovoriť, ako to robili doposiaľ všetky vlády. Doterajšie reformy školského systému demontovali pomerne kvalitné vzdelávanie, ktoré sme tu mali, ale nepriniesli žiadane pozitíva. Ešte stále si myslíme, že reformu školstva môžu robiť úradníci?