Nepochopiteľný alibizmus košických poslancov za KDH – Vladimír Mezencev

Nuž, Košice majú finančné problémy. Nakoniec nie je na svete mesto, ktoré ich nemá a keď sa také nájde, tak je to iba dôkaz toho, že každé pravidlo má výnimku. Napríklad o zadlženosti New Yorku /a nie malej/ sa hovorí a píše celé desaťročia. „Veľké jablko“ – ako nazývajú toto najznámejšie americké mesto si však žije ďalej svoj zaujímavý a príťažlivý život. Vráťme sa ale k nám. Tak pred rokmi jeden košický primátor podpísal zmluvu s jednou firmou na údržbu ciest. Potom prišiel jeho nástupca, ktorý túto zmluvu jednoducho vypovedal a podobnú uzavrel s inou. Tá prvá, samozrejme, reagovala súdnou žalobou. To všetko sa odohrávalo v polovici deväťdesiatych rokov a celá záležitosť nie je uzavretá dodnes. Konkrétne už 18 rokov...

Súdy však vždy dali za pravdu majiteľovi žalujúcej firmy a všetky snahy o zmenu rozsudku vyšli nazmar. Nepomohli odvolania, ani dovolania, či ústavná sťažnosť, alebo návrh na obnovu konania. Samozrejme, môžeme si iba predstaviť koľko dostali právnici za všetky aktivity spojené s cieľom zvrátiť verdikt súdu. Ďalšou etapou bol spor o výške škody. Až v roku 2011 znalci, poverení súdom, vyčíslili škody, ktoré vznikli firme neplatným odstúpením mesta od zmluvy na 15,5 milióna eur. Peniaze by však už nemala dostať pôvodná slovenská firma, ale jedna londýnska spoločnosť, ktorá tú košickú pred časom kúpila. Čo však bude ďalej? Primátor mesta Košice Richard Raši /SMER-SD/ je za urýchlené riešenie celej záležitosti a to predovšetkým preto, aby zabránil narastaniu úrokov z omeškania. Keď iní pred ním nepochopili, že zmena rozsudku je zbytočná a nereálna ilúzia, tak on sa v danej problematike zorientoval veľmi rýchlo. Primátor R.Raši je však optimista v inom: verí, že po rokovaní s Angličanmi sa podarí znížiť sumu 15,5 mil.eur na približne 10 miliónov. Samozrejme, v takomto prípade už pôjde o mimosúdnu dohodu a jej navrhovateľom sú Košice. Tento návrh dostali aj poslanci Mestského zastupiteľstva, nasledovali stretnutia poslaneckých klubov a nakoniec sa k tomuto bodu uskutočnilo aj mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Ešte pred ním sa však zainteresovaní začali zaoberať myšlienkami – kde vziať peniaze na zaplatenie škody, ktorá vznikla odstúpením od zmluvy. Jediným riešením bude asi výpredaj mestského majetku. Košice majú mestské lesy s rozlohou, ktorú im môžu závidieť všetky európske metropoly. Ich predaj by bol určite rýchly a záujemcov by sa našlo naozaj dosť. Do úvahy by prišiel aj predaj dopravného podniku či podielov vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a firme KOSIT /majoritnými vlastníkmi sú Taliani/ na zber a likvidáciu odpadkov či rozsiahleho objektu bývalých kasární Malinovského. Čo sa však týka Mestských lesov ide skôr iba o teoretickú možnosť, veď pre Košice sú nielen vynikajúcim zdrojom príjmov ale zároveň aj nehnuteľným majetkom, ktorý Košice môžu hocikedy v hociktorej banke založiť v prípadoch veľkých bankových úverov.

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24.júna však nič nevyriešilo. Predovšetkým preto, lebo poslanci za KDH ešte pred rokovaním vyhlásili, že nechcú hlasovať pod časovým tlakom a pretože na oboznámenie sa s materiálmi nemali ani týždeň tak im chýba „hĺbková analýza všetkých dopadov“. Primátor Richard Raši im vyšiel v ústrety, i keď o poslancoch z KDH si každý môže myslieť svoje. Keby mali doteraz aký-taký záujem o riešenie tejto kauzy tak už mohli vedieť toľko, ako sám primátor i ďalší ľudia na magistráte. Celá záležitosť sa predsa ťahá už viac ako desaťročie, celkom 18 rokov, pravidelne sa jej venujú aj regionálne médiá a zdá sa, že v tomto prípade novinári vedia viac než niektorí poslanci. Už aj preto, lebo za návrh prvého muža Košíc nie sú iba jeho spolustraníci v mestskom parlamente zo Smeru-SD, ale aj poslanci z ďalších politických strán.

Košická firma Strelingstav už síce dávno neexistuje, ale nástupnická spoločnosť Waltz Properties Limited zrejme pristúpi na návrh Košíc vyriešiť celú záležitosť mimosúdnou dohodou. Desať miliónov eur síce predstavuje pre mesto veľmi solídnu sumu, ale predstaviť si, že do „hry“ vstúpia opäť súdy, exekútor, potom možno nútená správa Košíc – to je ten najhorší scenár, ktorý by sa za určitých okolností mohol realizovať. Veď firma pôvodne vyčíslila svoje straty na 5,2 milióna a úroky už doteraz predstavujú čiastku 9,3 mil. eur. Okrem toho sú tu ešte náklady za právne zastupovanie mesta, súdne trovy, atď. Okrem toho spor znižuje aj rating mesta, vzbudzuje jeho nedôveru vo finančných inštitúciách... Teda naozaj je lepšie dohodnúť sa a zaplatiť. Aj bez spomínanej „hĺbkovej analýzy všetkých dopadov“, ktorá teraz tak začala trápiť poslancov KDH...