Nemecko sa rozlúčilo s Helmutom Schmidtom – Dušan D. Kerný

V Hamburgu sa konala v pondelok 23. novembra posledná rozlúčka s Helmutom Schmidtom, ktorý bol v rokoch 1974 – 1982 západonemeckým kancelárom, keď predtým zastával funkcie ministra financií a ministra obrany.

 

Cirkevná a občianska rozlúčka za účasti politickej špičky Nemecka a Európskej únie sa konala v kostole sv. Michala v Hamburgu, volebnom obvode mesta, kde začal svoju politickú kariéru.

 

Prvý primátor a predseda senátu slobodného hanzového mesta Hamburg vyhlásil, že Nemecko stratilo giganta, H. Schmidt bol výnimočný štátnik, politik a publicista. Primátor naliehal menovite na prítomného predsedu Európskej komisie ako aj na predsedu Európskeho parlamentu aby v jeho duchu zlepšili európsku politiku a o. i. naliehal na nevyhnutnosť európskej komunikácie s Ruskom a Čínou.

           

Henry Kissinger, o. i. bývalý minister zahraničných vecí USA  v prejave prednesenom po nemecky zdôraznil štátnickú veľkosť bývalého kancelára, ktorého heslom bolo, že politika bez svedomia hrozí skĺznuť do kriminálnosti. H. Kissinger zdôraznil víziu a odvahu bývalého kancelára, ktorý z vojnou rozrušeného Nemecka bol spoluaktérom vytvárania ekonomicky silného štátu, stal sa iniciátorom vytvorenie spoločnej európskej meny a stretnutí politikov na najvyššej úrovni, dnes známej ako G – 8 alebo G 20. Najmä však spoluvytváral Nemecko také, aké nikdy v svojich dejinách nebolo – Nemecko pluralitnej demokracie.

 

S rozlúčkovým prejavom vystúpila aj kancelárka Merkelová, v poradí od čias H. Schmidta tretia nemecká kancelárka. Zdôraznila, že bol veľký štátnik, veľký Nemec a Európan a ako publicista a komentátor bol až do svojich posledných dní inštitúciou, autoritou.

 

Helmut Schnidt zomrel ako 96 ročný, až do svojej smrti bol spoluvydavateľom a členom redakcie týždenníka Die Zeit, rešpektovanou autoritou, autorom kníh, jeho verejné vystúpenia či už na politické témy alebo na zhromaždeniach evanjelickej mládeže chodili masy ľudí.

 

Rozlúčka s H. Schmidtom bola mimoriadne dôstojná, po každom prejave zaznelo v podaní symfonického orchestra dielo niektorého z nemeckých klasikov, rakva bola pokrytá štátnou vlajkou a pri nej bol jediný veniec od rodiny vytvorený z desiatok slnečníc.

 

K osobnosti H. Schmidta sa vrátime článkom dr. Dušana D. Kerného, ktorý o. i,. ako spravodajca pôsobil v západom Nemecku v čase jeho kancelárstva.

zdroj deutschlandfunk

zdroj deutschlandfunk