Neistá budúcnosť škôl pre rusínsku a ukrajinskú menšinu – Ján Sliačan

S národnostnými menšinami je u nás skutočne špecifická situácia. Koľko je skutočne etnických Rómov, to naozaj nikto nevie. Odhady sú od 300 až do 700 tisíc, možno i dokonca viac! Pretože prevažná väčšina z nich si pri oficiálnych sčítaniach obyvateľstva stále uvádza slovenskú, alebo maďarskú národnosť.

 

Naši občania maďarského pôvodu stále poukazujú na to, že ich počet klesá a že je to výsledok asimilácie. Nuž, asimilácii sa skutočne nedá zabrániť, ale kto síce pravidelne, ale s odstupom času navštevuje mestá a mestečká na južnom a juhovýchodnom Slovensku tak má dojem, že po maďarsky hovoriacich ľudí neustále pribúda. Nakoniec, v tomto školskom roku na rôznych školách s vyučovacím jazykom maďarským maturuje vyše 2000 chlapcov a dievčat. Je to málo či veľa? Skôr to druhé. Stačí na porovnanie uviesť, že v ukrajinčine na jedinej strednej škole v Prešove čakajú maturitné skúšky jedenásť /!/ študentov.

 

Pri zatiaľ poslednom sčítaní obyvateľstva sa k Rusínom prihlásilo 33 482 ľudí, čo je asi dvakrát viac než v predchádzajúcom. Napriek tomu počet škôl s vyučovacím  jazykom rusínskym výrazne klesá. V minulom školskom roku takto zanikli dve školy, v Habure, okr. Medzilaborce, Bajerovciach, okres  Sabinov a jedna s vyučovacím jazykom ukrajinským v Chmeľovej, okres Bardejov.

 

Zostala jediná „rusínska“ škola v obci Čabiny, okres Medzilaborce, ale i tá má neistú budúcnosť. Do školského ročníka 2015-2016 rodičia neprihlásili ani jedno dieťa a v súčasnosti je v škole 12 žiakov, okrem nich jedenásť v materskej škole.

 

Školy s vyučovacím jazykom ukrajinským naďalej zostávajú v Udoli a Jarabine /okr. St. Ľubovňa/, v prvej budú mať štyroch žiačikov 1.ročníka, v druhej sedem. Najoptimistickejšia situácia je v Prešove, kde v Spojenej škole Tarasa Ševčenka  zaregistrovali až 24 budúcich prváčikov, pred rokom ich bolo iba 13.

 

Na veľké prekvapenie lepšie sú na tom v školách pre deti nemeckého pôvodu. V obci Chmelnica budú mať až 51 prvákov a rovnaký počet začne navštevovať slovensko-nemeckú ZŠ v Kežmarku.

 

Čísla neklamú. Keď sa niekto môže u nás obávať asimilácie tak sú to určite Rusíni a Ukrajinci, ale občania maďarskej národnosti určite nie!