Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nečestné peniaze – Peter Jánošík

Svet má dve sily na uchovanie života: Sebazáchova nás núti dorábať chlieb, biologické sily založiť rodinu. Práve pre ňu „chlieb náš každodenný“ potrebujeme. Aj keď ho býva dostatok, mnohí nie sú spokojní, a riadia sa príslovím „kde jest, tam ber“. Je to nečestné, ale podporujú to aj daktorí politici.

Zlaté padáky pre manažerov štátnych podnikov vyrážajú dych. Idú do desaťtisícov ba státisícov. Očividná trúfalosť. Prospech jedných nebýva však bez škody druhých. Rimania mali príslovie: „Čo nezakazuje zákon, to zakazuje stud.“ Žijeme však v časoch, keď stud mizne a zlato je najvyššia česť. Predseda KDH a strojca týchto padákov, Ján Figeľ, tvrdí, že ide o „správny a zdravý princíp“. Aj na to je príslovie: „Znesie bohatstvo hlúposť.“ Hľa, nečestné peniaze.

Usilujú sa o ne aj dve kukučie vajcia slovenskej politiky, ktoré sa zamerali na úrad najvyšší. Martin Bútora, aj keď ho bežný Slovák takmer nepozná, sa chce uchádzať o prezidentský post. Tento bývalý veľvyslanec v USA sa „vylaďoval“ na Oxfordskej a Princetonskej univerzite a v Collegiu Budapest. Jeho intelekt spočinul na washingtonských či peštianskych „vlnách“, kde má aj svojich „priateľov“. K Slovensku ho vždy viazal iba honosný úrad. Iný adept na prezidetnské kreslo, Ján Čarnogurský, je známy najmä tým, že samostatnú Slovenskú republiku zatracoval už pri jej vzniku - teraz ju chce reprezentovať. Obidvaja k nej majú ďaleko - ide im len o vlastný prospech. Ich tvár sa však už dávno pre nás zmenila v nič.

Je príjemné brať si z veľkej kopy. Deje sa tak však nečestne.