Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Najstarší člen Matice má 99 – Dušan D. Kerný

Matičiar s najdlhším členstvom, najstarší člen Spolku slovenských spisovateľov, slovenský publicista, historik, prekladateľ, básnik katolíckej moderny a exilový pracovník Imrich Kružliak sa dožil v zdraví 8. decembra 99 rokov. Rodák z Detvy dnes žije v Mníchove. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč jubilantovi telefonicky zaželal veľa zdravia a ešte požehnané roky v zdraví pre národ. V kruhu priateľov si pripomenul svoju životnú púť na Slovensku počas nedávneho matičného snemu, kde sa mu dostalo nadšeného privítania a skandovaného potlesku postojačky. I. Kružliak na sneme vyzýval k vlasteneckej podpore slovenského smerovania a aktívneho slovenského podielu na záležitostiach Európskej únie, matičnej verejnosti zdôraznil význam terajšieho postavenia demokratického, samostatného Slovenska v Európskej únii. Na snímku D. Kerného Imrich Kružliak v objatí blízkych priateľov – reportéra a národnej osobnosti Romana Kaliského, ktorý sa v septembri dožil 91 rokov a občianskeho aktivistu a člena predsedníctva Matice slovenskej spisovateľa Drahoslava Machalu.