Najmenší s olympijskými vizitkami - Juraj Pohorelec

Minulosť prostredníctvom prítomnosti hovorí, že Dukla Banská Bystrica spolupracovala s materskými školami v okrese Banská Bystrica na podporovanie pohybových aktivít detí predškolského veku napr. plávanie detí s plavcami Dukly, už pred dvadsiatimi rokmi. Pri jednom  z rokovaní vtedajšieho vedenia Dukly s vtedajšou inšpektorkou pre materské školy, pani  Věrou Gregorovou, padol návrh na možnosť organizovania olympiády detí materských škôl v meste pod Urpínom. Podobná olympiáda vznikla, síce, v Partizánskom, ale jej zameranie bolo viacej menej športovať s deťmi hrou – napr. behom s kočíkmi.

 

Ako predseda Olympijského klubu v Banskej Bystrici Dr. Ivan Čierny, vtedajší veliteľ Dukly B. Bystrica, podporil myšlienku uskutočniť v júni 1995 1. ročník olympiády materských škôl v BB, za spolupráce mesta , VŠC Dukla a už spomenutého Olympijského klubu v BB, pod záštitou primátora mesta súťaživou formou v atletických disciplínach. Primeraných veku detí materských škôl.

 

Podujatia sa zúčastnilo 20 materský škôl, pri ceremoniáli a zapálení olympijského ohňa, s veľkým nadšením a úspechom. Niektoré ďalšie ročníky sa konali podvečer a pri aj pri umelom osvetlení.  Podujatie je najstaršie na Slovensku, ktoré sa realizuje na tartane a trávniku v športových disciplínach a pohybových činnostiach. Za 20 rokov sa ho zúčastnilo do 4000 detí.

 

 Je to príklad spolupráce medzi rodičmi, pedagogičkami, Duklou, OK, mestom  a sponzormi,  pre rozvoj olympizmu a olympijských myšlienok.

 

V tohoročnom júnovom jubilejnom - 20. ročníku sa prihlásilo až 30 MŠ z mesta BB a okolia. Pri tejto príležitosti SOV ocenil na návrh OK BB, hlavné aktérky podujatia V. Gregorovú, M. Kubalákovú, D. Lapšanskú, ktoré boli pri zrode olympiády a  I. Petrovičovú ako učiteľku najúspešnejšej MŠ za celé obdobie a  MŠ na Tulskej ul. v BB.

 

Terajší predseda združenia Slovenských olympijských klubov, ktoré sú súčasťou SOV , Dr. Ivan Čierny pri príležitosti tohoročného jubilea pre Slovenský rozhľad povedal:

 

„Teší ma, že nenápadná myšlienka a príklad, tak intenzívne žije. Olympiáda materských škôl sa realizuje vo všetkých regiónoch Slovenska, všade tam, kde sú olympijské kluby. Musel by som menovať množstvo učiteliek, ktoré mu dávajú pečať lásky k športu motiváciou, ale i kvality. Všetkým odpoviem slovkom: ďakujem.“

 

 Opäť jeden z príkladov, že dobrovoľným funkcionárkam olympijských aktivít je potrebné aj takto prejaviť  úctu za ochotu a prístup k zdraviu tých najmenších, našich detí.