Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Na obete nacizmu a fašizmu nesmieme zabudnúť – Vladimír Dobrovič

Nezabúdajme na tých, ktorí položili svoje životy v boji proti nemeckému nacizmu a nedovoľme znevažovanie týchto obetí. Odkázali najvyšší ústavní činitelia, ale aj priami účastníci Slovenského národného povstania z osláv 74. výročia SNP v Banskej Bystrici. Prezident SR Andrej Kiska označil Povstanie za prelomovú udalosť v našich dejinách, ktorá „spája osobné príbehy nesmiernej odvahy, ochoty znášať útrapy a odhodlania bojovať za správnu vec."

Približne dve desiatky priamych účastníkov protifašistického odboja, všetci najvyšší ústavní činitelia, zahraniční diplomati a návštevníci z celého Slovenska si v areáli Múzea SNP pripomenuli časy keď sa náš národ so zbraňou vzoprel nemeckým nacistom, ako aj ich domácim prisluhovačom. Rečníci pri tom upozornili aj na rast podpory extrémizmu v súčasnej spoločnosti a na snahu niektorých spochybňovať a prekrúcať výsledky SNP.

 

Urážajú vás ľudia, ktorí nevedia, čo bolo v roku 1944. Chcú prehodnocovať dejiny, ale to im nikdy nedovolíme. Budeme brániť slobody, ktoré ste pre nás vybojovali...Vždy si budeme brániť svoje tradície, kultúru a hodnoty a nedovolíme nikomu, aby našu históriu pošliapal tak, ako sa o to pokúsil fašistický režim," uviedol v príhovore predseda vlády Peter Pellegrini.

 

Predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi sa dostalo silného potlesku pri spomienke na tých, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o prípravu a úspešný priebeh Povstania, keď povedal: „Pripomínajme si mená, ktoré sa dnes mnohí boja vyslovovať. Nezabudnime na Gustáva Husáka, na Goliana, Viesta, Novomeského, Karvaša, Zaťka, Šmidkeho, Šrobára, Letricha...“

 

„Keď sa dnes zamýšľame nad tým, z čoho povstalci čerpali silu na otvorený boj, „môžeme povedať, že to bola túžba po voľnosti od nacistického a fašistického jarma, ale i veľká nenávisť za zločiny a zverstvá spôsobené na bojiskách druhej svetovej vojny voči bezbranným...“ povedal v úvode príhovoru predseda SZPB Pavol Sečkár. Zdôraznil, že to bolo v prvom rade „ozbrojené povstanie proti okupácii nemeckými jednotkami“. Podtrhol pri tom, že „povstaleckí vojaci povstali proti okupácii Slovenka nacistickým Nemeckom, pretože nemohli konať inak. Nakazovala im to ich vojenská česť, brániť domovinu!“Nesklonili sa pred nepriateľom a preto sú v našich očiach armádou hrdinov.“

 

Pavol Sečkár sa nevyhol ani jednoznačnému pomenovaniu agresora „nacistického Nemecka“. Žiaľ, nedá sa to povedať o iných, ktorí sa pravdivému pomenovaniu vyhýbajú a rôzne ho obchádzajú, až to vzbudzuje podozrenie na neúprimnosť.

 

Predseda SZPB sa pri tejto príležitosti obrátil na obecné a mestské samosprávy, aby venovali pozornosť starostlivosti o pamätné miesta, miesta vrážd antifašistov, hroby a cintoríny padlých povstaleckých vojakov a partizánov, obetí fašistických represálií.

V mene SZPB sa poďakoval všetkým za to, že „pri príležitosti 74. výročia SNP prišli vzdať hold slávy padlým a česť žijúcim povstaleckým bojovníkom.“

 

Síce na posledných tohtoročných oslavách v máji na Slavíne a teraz v Bratislave a v Banskej Bystrici sa výrazne zlepšili podmienky aj pre novinárov, žiaľ, v Banskej Bystrici sa našiel jeden z ochranky ústavných činiteľov, ktorý ma zrejme považoval za teroristu. Takže aj keď som mal záujem zväčšiť najvyšších  ústavných činiteľov nebolo mi to umožnené, na škodu veci. Zrejme si len dogmaticky plnil svoje povinnosti, mal som však pocit, že má radosť z toho, že mi môže zabrániť v mojej novinárskej činnosti. Samozrejme, bol som riadne označený ako novinár.