Na majstrov sveta nemá ani staroba

Skutočnosť, že slovenský a najmä prešovský športový parašutizmus si v septembri pripomenie 55. výročie dosiahnutia svetového rekordu v skupinovom nočnom zoskoku padákom z výšky 2000 metrov, je v tomto prípade tak trochu podružná.  I keď svetový rekord je svetový rekord!  Trojica východoslovenských športových parašutistov (Ladislav Platko a Michal Olenočin z Prešova a Jozef Rydzyk z Košíc) ho dosiahla 21. septembra 1961 na popradskom letisku. Napriek tomu, že stred bieleho látkového kríža, označujúceho plánovaný bod pristátia, bol v nočnej tme osvetlený iba čmudiacou petrolejovou lampou, rozptyl pristávajúcich bol iba 7,62 metra. A nebyť toho, že Košičan Rydzyk akosi uletel bokom, kým prešovská dvojica bezmála rozšliapla petrolejku, mohol to byť možno dodnes neprekonaný rekord. Svetový aj československý.  Boli to časy, keď sa skákalo na podstatne ťarbavejších a menej regulovateľných padákoch a parašutizmus bol viac tvrdou drinou ako športovou či adrenalínovou zábavou. Všetci traja boli za tento výkon odmenení titulmi majstrov športu...a skákalo sa ďalej.

 

Z trojice spomínaných rekordérov dnes žije už iba jeden, Michal Olenočin, ktorého všetci, ktorí ho poznajú, oslovujú po východniarsky „Miťo“.  Na pražskej Karlovej univerzite vyštudovaný pedagóg (telesná výchova), okrem toho, že naďalej aktívne balil padáky a skákal,  vo svojom povolaní  pôsobil na školách v okrese a nenápadne posúval chlapcov k záujmu o tento šport. Až do roku 1969...

Pohnuté udalosti roku 1968 so smutným záverom vo forme okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy mali vplyv na životné osudy mnohých našincov. Kým jedni  mali ťažké opletačky s „normalizačným“ režimom, iní volili  neistý osud emigranta v cudzine. Medzi nimi aj Miťo Olenočin.  Po strastiplnej ceste do neznáma vo veku 46 rokov (to teda bola odvaha!) nakoniec zakotvil v kanadskom Montreale.  Novú životnú etapu musel odštartovať od povestnej nuly. Problém? Neznalosť jazyka. Takže lopata a krompáč, titul svetového rekordéra a univerzitný diplom si mohol  akurát tak strčiť za klobúk. Ale vysokoškolsky vzdelaný pomocný robotník sa nielen intenzívne učil francúzsky a anglicky, ale našiel si cestu aj medzi tamojších parašutistov. Pomaly sa staval na vlastné nohy. Prišiel deň, keď začal opäť pôsobiť vo svojej profesii. A voľný čas trávil opäť balením padákov a skákaním.  Znovuzrodenie šťastného človeka cez svoju vytrvalosť.

 

A teraz k tomu dnes najdôležitejšiemu. Miťo  oslavoval vlani 17. augusta už svoje 82. narodeniny. Úctyhodný kmeťovský vek. Oslávenec však „narodeninoval“ po svojom – pod kopulou padáka. A na jeho prekvapenie, kolegovia parašutisti z klubu sa dokonca na to tešili a žrebovali, ktorí mu budú robiť anjelov strážnych. Takže spoločné Happy Birthday zaznelo nielen v letiacej Cesne, ale o niekoľko minút aj na tráve letiska.  Čím si tento zaťatý Prešovčan vylepšil svoju bilanciu zoskokov o ďalší. Ktorý to bol v poradí? – Nechcite po mne, aby som teraz hľadal  papiere a hrabal sa v nich! – bola jeho odpoveď. Vraj keď prídu dlhé zimné večery, dá si štatistiku do poriadku.

 

Viete ako to v bežnom živote chodí, fotografie, aj tie z extrémnych situácií, sa urobia raz-dva. Ale to finále...! Takto to bolo aj v tomto prípade. Miťo si užil letu voľným pádom i pristanie pod bezpečnou kupolou padáka, mladší „anjel strážny“ mu naexponoval úchvatné spomienkové zábery, ale kým sa k tým fotkám konečne dostal, to mu pripadalo ako večnosť. Ale konečne sa niekoľko fotografií dostalo aj do rúk jeho priateľov medzi prešovskými parašutistami. Takže tu sú, presvedčte sa na vlastné oči, že Miťove slová platia: Aká staroba, aký vek? Robte všetko tak, ako mladí. Jednoducho, zabudnite na to, koľko máte rokov a všetko pôjde ľahšie. Fungujte naplno dovtedy, kým vám to dovolí zdravie. Až vtedy zistíte, aký vie byť život krásny. Preto všetkým svojim rovesníkom prajem do nového roku toľko zdravia, aby mohli svojim životom jazdiť so stlačeným plynovým pedálom až na podlahu!        

Je to jednoduché. Najskôr vyskočíte...

Je to jednoduché. Najskôr vyskočíte...

...potom si trochu polietate...

...potom si trochu polietate...

...kamarát vám pri tom urobí foto...

...kamarát vám pri tom urobí foto...

...a to je život.

...a to je život.