Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Naši odbojári v Zakarpatsku – Vladimír Mezencev

Na rozdiel od Slovenska na Ukrajine pôsobí niekoľko odbojárskych organizácií, pričom jednou z najvýznamnejších z nich je Celoukrajinský zväz veteránov vojny. S jeho Zakarpatskou oblastnou organizáciou aktívne spolupracujú členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov /SZPB/ z východného Slovenska, konkrétne z Košíc, Michaloviec a Rožňavy. Jedným z výsledkov tejto spolupráce bolo aj zorganizovanie veľkej medzinárodnej konferencie 70 rokov víťazstva sovietskeho ľudu vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktorá sa uskutočnila v malebnom prostredí na úpätí Karpát na Ukrajine.

 

Do mestečka Perečin, dejiska tohto veľkého podujatia, zavítali priami účastníci bojových operácií v II. svetovej vojne, ktorí bojovali v radoch Červenej armády už od svojich 17-18-tich rokoch, poprední ukrajinskí vojenskí historici, spisovatelia a publicisti, vyslúžilci sovietskych pohraničných vojsk, vysokí dôstojníci vo výslužbe sovietskeho vojnového námorníctva, ale napríklad aj priami účastníci bojov v Afganistane, či mierových jednotiek v rámci OSN v Kosove. Teda skutočne pestrá zmes bývalých občanov Sovietskeho zväzu, bojujúcich resp. chrániacich mier na rôznych a v rôznych krajinách v rokoch 1941 až 2005. Prišli zo všetkých kútov veľkej Ukrajiny, od Charkova cez Kyjev, Odesu, Ľvov až po Zakarpatsko. Trojicu našich spoluorganizátorov a zároveň účastníkov konferencie tvorili Norbert Lacko podpredseda Ústrednej rady a predseda Oblastného výboru SZPB v Rožňave, Ján Dianiška predseda Oblastného výboru SZPB v Košiciach a Ondrej Varecha, podpredseda Obl.výboru SZPB v Košiciach. Na konferencii sa zúčastnila aj delegácia Generálneho konzulátu Ruskej federácie vo Ľvove.

 

Samozrejme, najväčšiu pozornosť na tomto podujatí vzbudili vystúpenia priamych účastníkov Veľkej vlasteneckej vojny, konkrétne tých, ktorí v najťažších obdobiach bránili Odesu, polostrov Krym a jeho Sevastopoľ. Vojenskí  historici a spisovatelia majú však dnes na Ukrajine veľké problémy pri vydávaní nielen memoárov, ale i ďalších prác z obdobia Veľkej vlasteneckej vojny. Jednoducho štátne inštitúcie odmietajú finančne prispievať na takúto editorskú činnosť a tak hodnotné diela vychádzajú iba vďaka samotným autorom, ktorí z vlastných peňazí financujú ich tlač i distribúciu.

 

Takáto zaujímavá konferencia, takéto stretnutie a spoznávanie sa významných odbojárov z Ukrajiny i zahraničia sa mohlo uskutočniť predovšetkým vďaka osobnej iniciatíve predsedu Zakarpatskej organizácie Celoukrajinského zväzu veteránov vojny pplk. vo výslužbe Volodymirovi Bužanovi. Práve tento veľký priateľ Slovenska zapojil do jej prípravy i svojich kolegov – odbojárov z východného Slovenska. Za roky aktívnej  spolupráce s organizáciami SZPB  mu jeho Ústredná rada udelila najvyššie zväzové vyznamenanie – medailu Za vernosť  ktoré mu odovzdal podpredseda Ústrednej rady SZPB Norbert Lacko.

 

Účastníci konferencie, ktorá sa uskutočnila tesne pred vyvrcholením osláv 70.výročia víťazstva nad nacizmom a ukončenia II. svetovej vojny v Európe, vyzvali prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka, aby nedovolil skresľovať dejiny Veľkej vlasteneckej vojny na území Ukrajiny, aby neustále presadzoval ich správnu interpretáciu a predovšetkým aby zo svojej pozície zabránil tomu, aby sa namiesto výrazu „Veľká vlastenecká vojna“  používal názov Druhá svetová vojna...