Národným koordinátorom spoločných osláv SR a ČR v roku 2018 je V. Valovič – Robert Fico

Bratislava 26. septembra (TASR) – Prípravu spoločných osláv významných výročí v roku 2018 bude mať na Slovensku na starosti osobitný národný koordinátor. Do tejto funkcie bol vymenovaný riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe Vladimír Valovič. Na úvod dnešného spoločného rokovania slovenskej a českej vlády to oznámil premiér Robert Fico.


Témou schôdzky kabinetov je aj pokračovanie v prípravách osláv 100. výročia vzniku Československa a pripomenutia si 50 rokov od Pražskej jari, ktoré sa uskutočnia v roku 2018. Potrebu národného koordinátora si podľa Fica vyžiadal ich prierezový a nadrezortný charakter. Valovič má dohliadať na koordináciu jednotlivých podujatí a spolupracovať pri ich príprave so zainteresovanými inštitúciami na slovenskej, ale aj českej strane.

„Oslavy a pripomienky významných historických výročí v roku 2018 chápem ako neopakovateľnú príležitosť ukázať, predovšetkým mladej generácii, ktorá sa už socializovala v samostatných štátoch, význam a prínosy 74-ročnej existencie v spoločnom československom štáte, ako aj spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky po rozdelení československej federácie, a upevniť slovensko-českú a česko-slovenskú vzájomnosť, ktorej hodnota tak v bilaterálnej rovine, ako aj voči zahraničiu v súčasnej zložitej medzinárodnej situácii stúpa,“ zdôraznil Fico.

Podľa slovenského premiéra by oslavy mali umožniť aj väčší prienik slovenčiny do českej spoločnosti, ktorej mladá časť má s porozumením nášho jazyka stále väčšie problémy. Vysvetlil tiež, že vybrané podujatia bude vhodné posilniť aj o medzinárodný rozmer. Pozvaní by tak na ne mali byť zástupcovia USA, Veľkej Británie a Francúzska, teda krajín, ktoré po skončení prvej svetovej vojny podporili vznik samostatného Československa.

Český ministerský predseda Bohuslav Sobotka ozrejmil, že na príprave spoločných osláv sa okrem ministerstiev kultúry a ďalších rezortov podieľajú rovnako aj najvýznamnejšie inštitúcie v oblasti múzejníctva v Česku a na Slovensku, ako aj ďalšie relevantné subjekty. „Oslavy vnímam ako veľmi významnú príležitosť na dôstojné pripomenutie si kľúčových okamihov našich spoločných dejín aj pevnej tradície československého priateľstva,“ uviedol Sobotka.

Spoločné pripomenutie si historických medzníkov bude prierezovou záležitosťou zahrňujúcou viaceré tematické podujatia, a to nielen v oblasti umenia a kultúry, s využitím národných múzeí, galérií, umeleckých škôl a ústavov. Fico priblížil, že návrhy smerujú aj k zapojeniu akademických inštitúcií, prostredníctvom výstav a vedeckých konferencií 

Z pohľadu slovenského premiéra bude kľúčové zapojiť do osláv verejnoprávne médiá obidvoch štátov, a to kvôli intenzívnej komunikácii s českou a slovenskou verejnosťou. Verejnoprávne médiá by mali spolupracovať v tejto oblasti počas celého roku 2018.

"Vzhľadom na stále existujúce citlivosti a pretrvávajúce odlišnosti v interpretácii niektorých historických udalostí od roku 1918 v Českej republike a v Slovenskej republike, ale aj vo vnútri našich spoločností, je dôležité, aby sa odbornými garantmi výstav a podujatí týkajúcich sa spoločnej histórie, ktoré sa budú organizovať s ingerenciou našich vlád, ako aj relácií vo verejnoprávnych médiách stali historické ústavy akadémií vied,“ doplnil Robert Fico.