NÁZORY: Silné stránky profesionality RTVS – Dušan D. Kerný

Sme národ miliónov znalcov futbalu, hokeja, politiky a televízie, ktorí vedia najlepšie ako sa to má správne robiť. Teraz azda nastala aspoň krátka chvíľa, keď môžeme povedať, že RTVS ukázala profesionálnu schopnosť zvládať veľké udalosti. A to nielen tým, čo sme na obrazovke videli, ale aj čo je za tým, teda technicky. I keď najnovšiu techniku super HD sme mohli využiť len poniektorí predsa len je to plus. Iste to treba rozobrať profesionálne, kriticky recenzovať, ale faktom je, že prenosy nám vedno s komentárom priblížili olympiádu skutočne dobre, mali sme prehľad.

 

Na Slovensku je taká situácia, že každý v televízii buď robil, robí alebo bude robiť a ak nie tak sa bude verejne k nej vyslovovať. Najmä keď ide o zvýšenie koncesionárskych príspevkov. Hoci je to v terajšej rozmrvenej slovenskej situácii „neprechodné“ treba vidieť, že RTVS bola schopná poslať do Ria 17 ľudí a doma zabezpečiť bezporuchový chod vysielania.

 

Profesionáli

Každý kto niekedy plánovať čo len časový sled /timetable ako sa dnes hovorí/ rodinného výletu vie aká je dôležitá súhra. Televízia, ktorá prežila toľko zmien a aj nekvalifikovaných zásahov, si vybudovala športovú redakciu na úrovni. Nejde len o osobnosti , ktoré kosia novinárske ceny, ale celé to zázemie, organizačnú, technickú produkčnú schopnosť.

Vždy sme sa porovnávali s českou Tv a dlhé desaťročia v Bratislave a okolí s rakúskou TV. Boli to generácie športových komentátorov, ktorí postavili základy dnešných pomerov. Iste budeme zvedaví na pomery v kuchyni a na to, s čím nebola v RTVS téme spokojnosť, ale treba uznať, že sme videli  ako sa malá televízia vie vyrovnať s veľkou udalosťou tak, ako to ešte nedávno nebolo samozrejmosťou. Okrem profesionálneho komentovania treba oceniť tie chvíle, keď si reportéri položili verejne tú otázku, ktorú sme si celú olympiádu kládli my doma – ako by tie súťaže, osobitne ľahkoatletické vyzerali, keby tam boli ruskí pretekári.

 

Nezaostali

Treba to všetko porovnať s inými svetovými udalosťami – napríklad pokiaľ ide o spravodajstvo RTVS nemá taký zahraničnopolitický a zahraničnoreportérsky tím, ktorý by bol na úrovni terajšej športovej redakcie. A to udalosti, ktoré zasahujú Slovensko sú prinajmenšom také dôležité ako olympiáda. Je to otázka pre celý managment ako aj televíznu radu, aby v tomto probléme na dlhé trate vedelo aj položiť a aj odpovedať na otázku prečo v spravodajstve nie sú také osobnosti a také podmienky, ako sa vytvorili v športovej redakcii. K RTVS a k jej potrebám, vrátane zvýšeniu koncesionárskych poplatkov by sme mali pristupovať o to s väčším pochopením o čo väčšmi kibicujeme, frfleme a dávame najavo svoju nespokojnosť s tým či oným programom.