NÁZORY: Ropovod, zákony a vecná diskusia – Stanislav Kubánek

Pravicová opozícia avizuje napadnutie novely zákona o významných investíciách na Ústavnom súde. Jedným z avizovaných dôvodov je ten, že táto novela umožní výstavbu ropovodu cez Bratislavu. Pravda je trochu iná. Táto novela v prvom rade sleduje podporu významných investícií tak, aby sa odbúrali zbytočné bariéry a priestor na bočné vyjednávania, ktoré reálne ohrozili ambiciózne investičné zámery a teda aj tvorbu pracovných miest. Slovensko potrebuje znásobiť svoju atraktivitu a to nielen cestou daňových prázdnin, na čom stavalo „hospodársky úspech“ vlády Mikuláša Dzurindu, ale musíme ísť inou cestou. Napríklad odbúraním nadmernej byrokracie a schopnosťou rýchlo rozhodovať v prostredí, kedy je o každú investíciu nebývalý záujem u nás, ale aj v susedných štátoch. Práve novela zákona o významných investíciách sleduje túto myšlienku a pritom rešpektuje ústavou garantovaný rámec práv a povinností.

Kritika pravice je z hľadiska politického rozloženia síl samozrejmosťou. Mala by však disponovať úctou k pravde a rešpektovaním faktov. Pravdou preto zostáva, že cieľom novely je zatraktívnenie prostredia, ktoré dnes potrebuje nové investície a to tak do nových pracovných miest, ako aj do dopravnej dostupnosti, pretože cesty sú tepnami hospodárstva našich regiónov. Ak hovoríme o rešpektovaní faktov, tak jedným z nespochybniteľných je to, že téma výstavby ropovodu bola v maximálnej miere skloňovaná práve za vlád Mikuláša Dzurindu a teda pravice. Inými slovami, tí, ktorí žiadali výstavbu ropovodu chcú spochybniť to, o čo sa vlastne usilovali. Otázka dňa preto nestojí tak, v čom je novela spomínaného zákona v rozpore so základným zákonom štátu, ale prečo má pravica snahu spájať dve nespojiteľné veci, pretože novela zákona o významných investíciách bytostne nesúvisí s výstavbou ropovodu. Najlepšie to však vedia samotní autori nápadu, s ktorým prišli počas horúceho leta. A možno práve tu je aspoň z časti odkrytý dôvod nápadu, ktorý svedčí aj o veľmi slabej historickej pamäti pravice. Tých strán a tých politikov, ktorí sa dlhodobo zaoberali myšlienkou ropovodu a teraz ho účelovo spájajú so zákonom sledujúcim miestny a regionálny rozmer.