NÁZORY: Predseda slovenského parlamentu pred matičiarmi: náš kráľ – Dušan D. Kerný

Nech je meč nášho kráľa Svätopluka vo vašom srdci, nech ho tam pocítite vždy, keď ide o obranu legitímnych slovenských záujmov kdekoľvek, nech vám pripomína nášho kráľa a najmä to, že sme národ, ktorý si ctí minulosť a tradície – táto socha symbolizuje tradície identity a štátotvornosti“, vyhlásil to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, hlavný rečník na ojedinelom podujatí Matice slovenskej pod sochou Svätopluka na hradnom nádvorí Bratislavského hradu.
Matica slovenská pozvala vyše stovky matičiarov a priaznivcov a sympatizantov Matice slovenskej, o. i. z radov vrcholných predstaviteľov VÚC, medzi nimi Juraja Blanára, Milana Belicu, Pavla Frešu, členov vlády a viacerých ústavných činiteľov na nádvorie Bratislavského hradu pri Svätoplukovi, aby ich ocenila ich nezištnú a dobrovoľnú prácu v prospech Matice slovenskej. Zároveň sa vyhlásil cieľ: z tohto prvého stretnutia urobiť tradíciu matičného stretávania pod sochou kráľa starých Slovákov Svätopluka. Predseda NR SR P. Paška sa neubránil spomienka na jún 2010, keď traja ústavní činitelia – prezident SR, predseda vlády a predseda parlamentu v pôsobivom akte nielen odhalili Svätoplukovu sochu, ale aj symbolicky zviazali tri prúty – historické dedičstvo viažuce sa k Svätoplukovmu odkazu, povestné tri prúty súdržnosti. „Stálo ma to nemálo energie, aby sme dosiahli, že socha nášho kráľa tu bude stáť, bol to pre mňa nesmierne vyčerpávajúci boj nielen s byrokraciou, ale aj s ľudskou hlúposťou a vtedy mi ani na um nezišlo, že to bude pokračovať. Uplynuli odvtedy tri roky, odznelo množstvo overených, vierohodných názorov a ani to nezahubilo tú ľudskú hlúposť, ktorá sa prejavila vtedy a sledujeme ju aj dnes. Preto majú všetky akcie, a medzi nimi táto matičná, na ktorú som prijal pozvanie a ďakujem za matičný dar – repliku súsošia sv. Cyrila a Metoda, veď tieto priestory sú zviazané s cyrilo – metodskou tradíciou“. Mnohí z prítomných podporili iniciatívu zverejnenú v SNN obnoviť pôvodný nápis na podstavci sochy a požiadali predsedu MS M. Tkáča, aby to v osobnom rozhovore tlmočil predsedovi NR SR. Stretnutie tak vlastne stalo prihlásením sa k pôvodnej podobe pamätníka, tak, ako ho odhaľovali v roku 2010.

Matičný pozdrav prítomným a oceneným, medzi ktorými boli vrcholní predstavitelia politiky, vedy, vysokých škôl, umelci, herci, maliari, sochári ako aj spisovatelia a publicisti a samozrejme radoví matičiari a predstavitelia Mladej matice predniesol predseda Prezídia Matice slovenskej Jozef Šimonovič. Zdôraznil predovšetkým štátotvornú tradíciu, ktorá sa viaže na Svätopluka a je hlavným podnetom pre organizovanie matičných podujatí a matičnej obhajoby sochy ako aj nápisu na jej podstavci. J. Šimonovič vystríhal pred svojvoľným výkladom slovenských dejín, pred popieraním nespochybniteľných faktov ako aj potrebu pestovať a udržovať tradície. Varoval pred protidemokratickými spôsobmi a vyzval na obranu štátotvornej tradície a symbolov vo vlastnom, slovenskom štáte, pripomenul, že táto obrana sa viaže tak k soche Svätopluka ako aj predtým k pokusom odstrániť súsošie štúrovcov z jedného z hlavným bratislavských námestí“.

Kráľ Svätopluk nemôže zostať sám a nemôže byť osamelý! Takto zaznela výzva na založenie tradície kladenia Vencov vďaky pri soche kráľa Svätopluka spojený s výzvou dôstojne sa pripraviť a v novej matičnej dynamike osláviť v roku 2015 nadchádzajúcu dvestoročnicu Ľudovíta Štúra.