NÁZORY: Namiesto informovania zavádzajú – Stanislav Kubánek

Médiá majú v demokratickej spoločnosti omnoho hlbší zmysel, ak je ponúka televíznych formátov posúvajúcich hranice ľudského vkusu. Ide napríklad o objektívne posúdenie reality a informovanie vychádzajúce z faktov. Presne to chýbalo mnohým médiám pri informovaní o výsledkoch auditu rezortu školstva. Presnejšie analýzy za tri roky a troch ministrov.

Namiesto toho, aby diváci, poslucháči, alebo čitatelia získali vierohodné informácie o zisteniach, „médiá“ pozabudli o tom, čo znamená šafárenie a čo na tomto rezorte zanechal spiaci minister Eugen Jurzyca. Ak by som sa chcel na chvíľu prevteliť do kože klasického slovenského žurnalistu, veľmi pohodlne by som narábal s posolstvom: Jurzuca nakúpil protistresové loptičky Santa Claus za 567 eur. Alebo by som kľudne išiel ďalej: Za Jurzycu rezort platil za nezrealizované jazykové kurzy! Problém je však hlbší. Napríklad v tom, že „spací“ pán exminister v priebehu roka 2011 nezrealizoval inventarizáciu majetku zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti. Dokonca porušil finančnú disciplínu v sume 131 035 eur, pri rekonštrukcii parkovacej plochy, kotolne a garáží. A teda, ak sa na to pozrieme komplexne, tak minister, ktorý bol ozaj iba krátko v úrade dokázal zbabrať niekoľko vecí, ktoré mimochodom znamenali, že rezort školstva teraz musel vrátiť do štátneho rozpočtu 228 000 eur, pričom viac ako 70 % z toho patrilo práve Eugenovi Jurzycovi. Okrem toho, ďalšie pochybenia boli aj za exministra Jána Mikolaja, ale aj na to akosi médiá pozabudli. Oprávnene sa pýtam, akú veľkú mieru neprofesionality dokážu ešte preukázať strážcovia demokracie? Alebo toto je ďalší z cielených útokov, kedy médiá začínajú pracovať ako reklamná agentúra za tučný honorár?