Muž a čas – Michal Záleta

(Osemdesiatnikovi Jozefovi Kuchárovi)

 

Povráva sa - vraj kedysi,

len pár krokov od Torysy,

uzrel náš svet čísi

chlapec,

čo náhlivo išiel

na vec:

 

Vtedy ešte ružolíci,

uchvátený rytmom bicích,

nešúľal čas na ulici.

Neskôr zasa za katedrou.

Ale s mysľou neposednou

hľadal pritom cestu novú

a našiel ju, viedla - k slovu.

 

A hoci čas väčšmi kvári

ako čriedy po chotári,

podnes nevyrástol z marív

tej číro ľudskej nádeje,

čo zakaždým ho zahreje.