Modré z neba – Rudolf Slezák

Môžeme mať rôzne názory na reláciu "Modré z neba", ktorá už viac ako päť rokov úspešne beží na Markíze, no rozhodnutie generálneho riaditeľa, o jej pozastavení, nás mnohých prekvapilo, iných zasa sklamalo. Nepatrím síce k obdivovateľom Vila Rozborila a nepovažujem ani takéto charity za dôvod, aby som si niekoho ctil a velebil ho, pretože si myslím, že štát by sa mal starať o zdravotné a sociálne problémy svojho národa. Ak by si štát túto svoju povinnosť zodpovedne plnil, nepotrebovali by sme charitu. Vilo Rozboril nie je legendarným Františkom z Asísi a predpokladám, že všetko, čo povie a urobí, má slušne zaplatené, nič nerobí zadarmo.Považujem však za zlé, ak sa musí súkromná televízia starať o chorých, chudobných a bezmocných ľudí, pripadá mi to, akoby si osoba alebo inštitúcia robila reklamu, nechcem napísať, že sa tak trocha kšeftuje s nešťastím ľudí. Naproti tomu, nemožno uprieť tomuto mágovi, že to robí dobre, že má charizmu, že sa mu podarilo veľa krát vyburcovať anonymných darcov, ktorí nezištne a bez nároku na obdiv, pomáhajú svojim blížnym aj finančne. Darí sa mu v každej svojej relácii, vyvolať na tvárach ľudí slzy a vlievať do trpiacich nešťastníkov nádej. Žiaľ Bohu, vždy ide iba o niekoľko chudákov, z tisícov ďalších, ktorí sa pomoci možno nikdy nedočkajú. Táto charita však vyvoláva medzi ľuďmi, aj také reakcie,s akými nikto, ani tvorcovia tejto relácie nepočítali. Spomínam si na vystúpenie jednej mladej ženy, ktorej Vilo, teda i Markíza pomohli.

Je to smutný prípad, ktorý tiež svedčí o tom, akí sme. Manžel ju opustil a ostala samá s chorým dieťaťom,ktoré si vyžadovalo sústavnú starostlivosť. Bývali v polorozborenom dome s deravou strechou. Vďaka Rozborilovi a súcitným ľuďom, sa na ňu usmialo šťastie, získala novú strechu nad hlavou, dcérke sa polepšilo a nastúpila do práce. Postupne si začala aj slušne zariaďovať svoje bývanie. Spomínala však, že keď jej bolo najhoršie, mala okolo seba aj priateľov, súcitných ľudí, ktorí ju povzbudzovali a utešovali. Zrazu však sa títo ľudia, potom čo jej Markíza pomohla, kamsi vyparili, zmenilo sa chovanie dedinčanov voči nej, stratila priateľov. Ľudia ju ľutovali keď bola chudinkou, otočili, keď sa na ňu usmialo šťastie. Akoby jej začali závidieť.

Som ďaleko od toho, aby som tu robil reklamu Markíze, za jej sociálne cítenie. Všetci vieme, aké reakcie vo verejnosti vyvoláva iná relácia - Smotánka. Je to ukážka toho, ako si žijú naše najbohatšie celebrity, ako sa chvastajú pred kamerou svojim bohatstvom, niekedy aj svojou charitou. Pripomína mi to niektoré zbožné ženičky, ktoré v kostole nesú vo dvoch prstoch peniaz vysoko nad hlavou, aby to každý videl. Obzerajú sa, čí si ostatní veriaci všimli, aké sú zbožné a obetavé.Je však ešte jeden dôvod, prečo spomínam reláciu "Modré z neba". Nahliadli sme v akej chudobe a v akom odriekaní,žijú mnohé naše rodiny. Občas si myslím, že Vilo Rozboril vlastne nahradil v tejto relácii Fraňa Krála, Františka Hečku, Milu Urbana...ktorí, keď ešte nebola televízia ani internet, vo svojich knihách písali o biede v akej žili naši predkovia, za prvej republiky. Urobil to za našich dnešných literátov, ktorí sa sociálnej téme v súčasnosti, vyhýbajú, ako čert krížu.