Moderná forma prezentácie pokladov kraja

Najvzácnejšie predmety sedmičky múzeí pôsobiacich na území Prešovského kraja sú v tomto období odborne  „digitalizované“ do všeobecne prístupnej elektronickej formy, aby sa v ich aktuálnom  súčasnom stave vizuálne archivovali pre budúce generácie. Postupne sa budú objavovať na webových stránkach jednotlivých kultúrnych inštitúcií a Prešovského samosprávneho kraja, aby pomohli nielen kultúrnej reprezentácii kraja, ale aj propagácii kultúrnych pokladov severovýchodu Slovenska prakticky na celosvetovej úrovni.

Celkové náklady digitalizácie sú rozpočtované na bezmála 1,5 milióna eur, tie však nepôjdu z aktív krajskej samosprávy. Projekt je financovaný v rámci opatrenia 2.1 „ Digitalizácia obsahu pamiatkových fondov inštitúcií„ Operačného plánu Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013. Jeho oficiálne trvanie bolo stanovené na obdobie marec 2012 až marec 2015, ale ako to už na Slovensku býva, „vďaka“ 1 ročnému sklzu pri výberovom konaní na dodávateľa odborných digitalizačných prác, ktoré je (tiež ako to na Slovensku býva) úplne v rukách bratislavských úradníkov, začal proces elektronickej archivácie až v marci tohto roka. Administrátorom a „ťažným koňom“ projektu „Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach Prešovského samosprávneho kraja“ je odbor regionálneho rozvoja Úradu PSK. Víťaz tendra, spoločnosť Konica Minolta, si za svoje dočasné sídlo vybrala Múzeum Hanušovce nad Topľou, ležiace na pomedzí regiónov Šariš a Zemplín. Tento „hlavný stan“ digitálneho spracovania muzeálnych zbierok bol zvolený vďaka jeho výhodnej geografickej polohe, pretože po predchádzajúcom výbere budú po spracovaní predmetov domáceho hanušovského múzea práve sem postupne zvážané vzácne historické skvosty  z ostatných šiestich inštitúcií od Popradu a Kežmarku po Medzilaborce.

 

Práve za účelom informovania o prvých skúsenostiach (spracovanie hanušovských artefaktov už prebieha) a časovej i bezpečnostnej koordinácii prísunov predmetov z ostatných inštitúcií sa pred niekoľkými dňami stretli predstavitelia múzeí a ďalší zainteresovaní odborní pracovníci PSK  na pôde  hanušovského múzea. Zároveň mali možnosť oboznámiť sa aj s celou technológiou digitálneho snímania, predovšetkým trojrozmerných artefaktov (3D).

Rozbehnutý  projekt je svojim rozsahom a významom mimoriadne náročný a rozsiahly veď digitalizáciou prejde celkom 8124 historicky cenných predmetov (obrazy, textové doklady, zvukové záznamy, sošky a sochy, starobylé nádoby, zbroj a pod.) Okrem samotnej propagácie a prezentácie kultúrnych pamiatok kraja sa digitálna forma záznamov bude môcť aktívne využívať aj vo výchovno-vzdelávacom procese.   

Samotné hanušovské múzeum sa v súčasnej dobe venuje aj ďalšiemu zaujímavému projektu pohľadu do histórie regiónu a Slovenska – budovaniu archeoskanzenu, ktorého jadrom má byť staroveké slovanské osídlenie obohnané palisádovou obrannou hradbou. Skúsení tesári  majú byť pod dohľadom archeológov a projektantov s prácami hotoví na jeseň tohto roka.       

1 - snímanie 3D predmetov

1 - snímanie 3D predmetov

2 - detailný pohľad

2 - detailný pohľad

3 - pohľad na počítačové pracovisko

3 - pohľad na počítačové pracovisko

4 - digitalizujú sa aj takéto miniatúry

4 - digitalizujú sa aj takéto miniatúry

5 - majstri tesári stavajú staroslovanský príbytok

5 - majstri tesári stavajú staroslovanský príbytok