Minister Lajčák z Iránu do Prešova

Veľká scéna prešovského Divadla Jonáša Záborského sa stala v piatok 13. decembra miestom už desiateho odovzdávania cien tamojšej krajskej samosprávy. Dovtedy bolo Cenou Prešovského samosprávneho kraja a cenou jej predsedu odmenených za mimoriadnu prácu pre tento región a jeho propagáciu spolu 52 jednotlivcov a inštitúcií, po piatkovom podvečere k ním pribudli ďalší šiesti laureáti. Cenu Prešovského samosprávneho kraja získal tohto roku podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý po svojej úspešnej diplomatickej misii v Iráne ledva stačil prebaliť kufor a už cestoval na východ republiky, aby si nielen prevzal (ako rodený Popradčan) cenu udelenú poslancami PSK za úspešné zviditeľňovanie a pozitívnu prezentáciu Slovenskej republiky v európskom a svetovom priestore, ale zároveň odprezentoval stále horúce diplomatické problémy aj medzi tamojšími vysokoškolákmi. Ďalšiu z troch Cien PSK si prevzal profesor Karol Horák, zakladateľ a vedúca organizačná osobnosť celoštátnej prehliadky kultúrnej tvorivosti slovenských vysokoškolákov Akademický Prešov, známy dramatik, spisovateľ a divadelník, no predovšetkým vysokoškolský pedagóg. Ocenenie získal za dlhoročný osobný prínos pre rozvoj dramatickej tvorby. Tretie ocenenie bolo in memoriam venované známej osobnosti slovenského horolezectva a horského záchranárstva Petrovi Šperkovi za dlhoročnú obetavosť a zanietenosť pri záchrane ľudských životov v radoch dobrovoľných a profesionálnych horských záchranárov a vodcov. Predseda prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík udelil tohto roku tiež tri ocenenia, všetky inštitúciam pôsobiacim na území kraja: Krajskej organizácii Únie žien Slovenska v Prešove – za dlhoročné aktivity v oblasti pomoci sociálne odkázaným ľuďom a rodinám, a za aktívnu podporu a rozvíjanie záujmovej činnosti žien. Cenu predsedu získala aj Regionálna organizácia Slovenského zväzu včelárov PO kraja za úsilie o zachovávanie včelárskych tradícií a úspešnú propagáciu kraja doma i v zahraničí. Do tretice preberal cenu predsedu aj riaditeľ Strednej priemyslovej školy elektrotechnickej v Prešove Slavomír Kožár, ktorá získala toto ocenenie za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese spojené s príkladnou prezentáciou školy a propagáciou kraja.

Otec Akademického Prešova prof. Karol Horák

Otec Akademického Prešova prof. Karol Horák