Milan Blaha je novým členom Rady pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky – Jozef Kuchár

Národná rada Slovenskej republiky na svojom rokovaní 6. februára 2018 rozhodla v tajnej voľbe o tom, že novým členom Rady pre vysielanie a retransmisiu sa stal Mgr. Milan Blaha, dlhoročný publicista a komentátor, ktorého nominovala Únia slovenských novinárov. Zo 120 prítomných poslancov získal 65 hlasov a vo funkcii bude pôsobiť do 16. februára 2023.

 

Milan Blaha je jednou z najvýraznejších a najrešpektovanejších osobností Slovenskej publicistiky v rámci svojej generácie. Patrí k zakladajúcim členom Únie slovenských novinárov a je nositeľom Ceny Gabriela Zelenaya za dlhoročnú všestrannú vynikajúcu žurnalistickú tvorbu. Aj vďaka jeho osobnému vkladu sa v slovenských rozhlasových a televíznych inštitúciách začala pred niekoľkými rokmi rozvíjať tradícia zasvätených analytických diskusií, v ktorých novinár a komentátor Milan Blaha dokázal od predstaviteľov politického a hospodárskeho vedenia štátu získať pomerne kvalifikované odpovede na aktuálne otázky.

 

V každej televíznej relácii sa prejavil ako vzdelaný a skúsený publicista. Vždy dokonale pripravený, razantný, zorientovaný v rozličných pohľadoch na možné riešenia aj tých zložitých problémov. Bol a je kompetentným partnerom nielen politikom ale aj významným osobnostiam z ekonomického, vedeckého a hospodárskeho života. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho dôslednosť a najmä to, že nikdy nepodľahol sklonom vystatovať sa šírkou svojich poznatkov a vedomostí. Dôsledne ich využíval, aby od partnerov, s ktorými viedol profesionálne debaty, získal úplné a vyčerpávajúce stanoviská. Zodpovednosť, etika, presnosť a vytrvalosť, to sú hlavné črty Milana Blahu.

 

Vo svojej novinárskej práci sa spolieha predovšetkým na vlastné sily a zdroje. Dokáže príťažlivou formou objektívne analyzovať rôzne zložité situácie na domácej politickej a hospodárskej scéne. Treba veriť, že v novej významnej funkcii svoje povinnosti zvládne príslovečnou dôslednosťou, vytrvalosťou, profesionalitou a tak potvrdí, že je novinárom na správnom mieste.