Mgr. Michal Záleta, CSc. - novinár, publicista a spisovateľ má sedemdesiat – Jozef Kuchár

Dni, mesiace a roky sa míňajú pravidelným rytmom, a pritom sa pomerne rýchlo ukladajú do rámca, ktorého koncepciu si takmer každý určuje sám - svojím talentom, tvorivými činmi aj vzťahmi medzi najbližšími a priateľmi. A predsa, realitou ostáva, že čas, ten večný bežec, ktorý sa ani len na chvíľu nedá zastaviť, mení čísla v kolónke: vek. Preto práve dnes sústredenejšie pozerám na čas minulý, na čísla v kalendári. Nie je to žiadna náhoda. Veď môj dlhoročný priateľ, kamarát do každého počasia, vzácny a obetavý muž, Michal Záleta, sa uprostred tvorivej činnosti dožíva sedemdesiatky (25. 1. 1947).

 

Už dávno sa zapísal medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej žurnalistiky a literatúry. Svoj nesporný tvorivý talent, ale aj vytrvalosť a dôslednosť dokumentoval mnohými, celkom konkrétnymi úspešnými činmi. K tým prvým určite patrí jeho hodnotný článok publikovaný v denníku Pravda, ktorý napísal ako študent druhého ročníka Strednej všeobecnej vzdelávacej školy (gymnázia v Sabinove). Bola to vzácna chvíľa v živote mladého človeka. Určite prispela k zvýšeniu sebavedomia talentovaného študenta, z ktorého sa pomerne rýchlo stával uznávaný autor. Ako študent a potom poslucháč Filozofickej fakulty Univerzity Komenského publikoval rôzne básne v novinách a časopisoch a neskôr sa orientoval aj na prózu.

 

Na novinárske pole razantne vstúpil v roku 1965 ako redaktor vo Východoslovenských novinách, potom bol redaktorom v Československej televízii štúdio Košice a v rokoch 1970 – 1977 pracoval v týždenníku Nové slovo. Svoje tvorivé a organizačné schopnosti potvrdil aj na poste šéfredaktora denníka Smena (v rokoch 1977 – 1981). Veľký kus práce vykonal ako redaktor Nedeľnej Pravdy.

 

V roku 1973 vydal knihu krátkych próz pod názvom Vstúpte, prosím. Potom nasledoval román Sneh na koreňoch (1975), v roku 1985 vyšla jeho kniha Nepokojná dolina, o ktorej Ondrej Marušiak napísal: „Román Nepokojná dolina (Pred dažďami) je pozoruhodný po viacerých stránkach. Jeho autor (známy novinár a publicista) v ňom stvárňuje dôležitú historickú situáciu a ľudí na niekde bližšie neurčenom šarišsko-zemplínskom rozhraní v severovýchodnej časti Slovenska. Ako mladý človek nespracúva zvolenú tému, problematiku z druhej svetovej vojny, na základe vlastných rozpomienok, ale na základe sprostredkovaného, získaného poznania. Prejavuje evidentne dobrú znalosť objektu, no aj schopnosť dostatočne pôsobivo, konkrétne i zovšeobecňujúco stvárniť získané poznanie, ľudské charaktery a osudy.“

 

K ďalším Záletovým dielam patria Mŕtvi neklamú (1995), Bratia v dažďoch (1998) a Bratia vo víchrici (1998). Michal Záleta intenzívne pracoval aj v oblasti vedy. Jeho teoretická práca Kultúra a jej súvislosti s politikou (1986) patrí k výrazným kulturologickým počinom.

 

Celoživotným úsilím jubilanta vždy bolo a je čo najúčinnejšie pôsobiť na prospech slovenského národa, jeho vzdelanosti a kultúry. Pôsobiť slovom, ktoré pomáha oživovať nádej na lepší a kvalitnejší život, ktorý pomáha zveľaďovať, podporuje krásu, nadšenie i elán ľudí na rôznych postoch. Odmieta slovo, ktoré nivočí, ubližuje a znevažuje človeka, a v dnešných časoch až príliš často aj hodnotné výsledky ľudského umu a rúk. Aj v tomto významnom čase sa teší, keď vidí okolo seba čo najviac šťastných a spokojných ľudí z radov mladej generácie, bývalých kolegov a priateľov. Napriek rôznym zložitým situáciám, problémom a starostiam, ktoré život i práca novinára a spisovateľa prináša, všetko zvláda razantne, dôstojne, bez lamentovania. Z jeho tváre vždy vyžaroval veľavravný úsmev.

 

A isto mu nechýba ani dnes, v slávnostnej chvíli, keď sa aspoň na okamih dostal do centra pozornosti blízkeho aj širokého okolia. Je to úsmev, ktorý som začal dôslednejšie vnímať pred mnohými rokmi v redakcii denníka Nový deň, kde som pracoval ako zástupca šéfredaktora a on ako vedúci jazykový redaktor. Bol postrachom aj pre skúsených novinárov. V dobrej viere vylepšoval jednotlivé články, reportáže, komentáre aj obyčajné správy. Často zdôrazňoval, že práca novinára je nielen profesia, ale doslova služba čitateľovi. A tá si vyžaduje naozaj profesionálnu kvalitu. Každú kritiku či výčitku dokázal svojim kolegom povedať aj napísať citlivo, bez najmenšieho etického a profesionálneho vybočenia. Každý, kto mal príležitosť spolupracovať s Michalom Záletom, dobre vie, že je to muž na správnom mieste. Svoje rozsiahle vedomosti a vysoký stupeň vzdelania vždy dával do služieb literatúry.

Aj v dnešnej slávnostnej chvíli si určite nájde čas i na osobné bilancovanie. Sedemdesiat rokov v živote každého človeka je príležitosť nielen na oslavu. V prípade jubilanta je čo hodnotiť. Veď dosiahol veľa výrazných úspechov. Všetky vydávajú plody cieľavedomej mnohostrannej činnosti, šťastia v rodine, aj plody vzácnych a úprimných priateľstiev. Už dávnejšie mnohí kompetentní s radosťou a niektorí, vo väčšine tí bezvýznamní, so závisťou konštatovali, že takmer všetky zámery, predsavzatia a sny mladosti sa mu podarilo naplniť mierou vrchovatou v hodnotných knihách aj v stovkách komentárov, reportáží, čŕt, esejí a článkov. Aj preto si môže svoje jubileum v kruhu najbližších pripomenúť s potešením a s pocitom užitočnosti.

 

Verím, že aj v ďalšej etape bude náplňou jeho dní a rokov tvorivá novinárska a spisovateľská činnosť a úspešné prekonávanie prekážok a rôznych starostí. Vyjadrujem nádej, že aj v novej etape všetko zvládne s príslovečným optimizmom a s vnútornou silou a že ho nezaskočí predčasné starnutie. V mene vedenia Únie slovenských novinárov a bývalých kolegov a spolupracovníkov Ti, vážený oslávenec, želám len to najlepšie a také pevné zdravie, aká je sila novinárskej mágie a trvalá láska k nej - v nádeji, že takto o rok budeme mať príležitosť opäť zdvihnúť čašu a stisnúť ti ruku.