Malé slovenské víťazstvá v Európskej únii – Milan Országh

Uplynulý 4. tohtoročný týždeň „na európskej pôde“ bol pre Slovensko mimoriadne úspešný. Najskôr niekoľko slov o predohre, v ktorej Európska komisia schválila doplnenie registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení o v poradí jedenásty slovenský výrobok „Klenovecký syrec“ (zrelý polotvrdý syr údený a neúdený).  Tento zoznam celoeurópsky chránených výrobkov obsahuje už vyše 1250 výrobkov, Slovensko zastupujú napríklad bryndza, Liptovská saláma, Oravský korbáčik, Spišské párky, Skalický trdelník a ďalšie. Nuž, oficiálnu európsku ochranu síce majú, ale ich domáca kvalita je často diskutabilná...

 

Oveľa príjemnejšia správa sa týka slávnostnej oblasti činnosti bruselského centra. Parlament udelil Cenu európskeho občana za rok 2014 celkom 47 navrhnutým jednotlivcom, združeniam a organizáciám únie, ktorí (ré) svojimi pracovnými výsledkami alebo činmi a postojmi  prispeli k zbližovaniu občanov únie, integrácii členských štátov  a k napredovaniu únie ako spoločenstvu krajín. Medzi ocenenými je aj prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eve Sirackej, DrSc. Je iba na škodu veci, že „mienkotvorné“ bratislavské médiá nevenovali „domácemu“ aktu odovzdávania ceny pani Sirackej bezmála žiadnu publicitu. Prvotný, národný akt odovzdania ceny sa uskutočnil v priestoroch Európskeho informačného centra  na Palisádach v piatok 23. januára predpoludním, za účasti slovenských europoslancov Moniky Flašíkovej – Beňovej, Eduarda Kukana, Vladimíra Maňku, Miroslava Mikolášika, Rudolfa Sulíka, Ivana Štefanca a Jany Žitňanskej. Európska slávnosť odovzdávania cien sa uskutoční v Bruseli 25. a 26. februára. Slovákov ešte bude zaujímať ďalšia agenda, ktorá sa ich priamo dotýka: Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v stredu hlasoval  o návrhu uznesenia, ktoré vyzýva na lepšiu sledovateľnosť pôvodu mäsa používaného v spracovaných potravinách. Aké budú konkrétne opatrenia a sankcie, to sa zatiaľ nevie.

 

 A teraz niekoľko informácií z „globálnych vzťahov“. Spomínali sme už skutočnosť, že parlamentná činnosť sa v druhej polovici januára obmedzuje na činnosť poslancov vo výboroch. A keďže 1. januára prevzalo štafetu európskeho predsedníctva Lotyšsko, je iba prirodzené, že ministri  tejto pobaltskej krajiny predstavovali minulý týždeň vo výboroch priority svojho predsedníctva. Výbory rokovali aj o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), samotný Výbor pre medzinárodný obchod venoval tejto problematike dva dni. Kým Výbor pre zahraničné veci rokoval s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov Nabilo al Arabím o aktuálnom vývoji na Blízkom východe a vo východnom Stredomorí, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci  si vypočul zástupcu maďarskej vlády a potom aj zástupcu občianskej spoločnosti na tému situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv v Maďarsku.

 

Na záver sa pozrime na očakávaný poslanecký program  v aktuálnom, teda 5. tohtoročnom týždni.  Opäť sú to  zasadnutia výborov,  ale  v stredu 28. januára sa uskutoční „miniplenárne zasadnutie“ v Bruseli. Poslancov čaká  diskusia o Junckerovom investičnom pláne, protiteroristických opatreniach a o medzinárodnej dohode o klíme. S nemeckým a talianskym ministrom financií Wolfgangom Schäublem a Pierom Carlom Padoanom posúdia pravidlá týkajúce sa správy ekonomických záležitostí. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz sa v utorok  zúčastnil v Prahe slávnostného stretnutia k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu a predniesol tam záverečnú reč.

Už v utorok však rokovali Výbor pre hospodárstvo a menu a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútro o nových pravidlách v boji proti praniu špinavých peňazí, daňovej trestnej činnosti a financovaní terorizmu. Dohoda, ku ktorej dospeli vyjednávači EP a členských štátov EÚ stanovuje, že koneční majitelia firiem musia byť uvádzaní v centrálnych registroch. Tieto majú byť otvorené pre osoby s oprávneným záujmom, ako napr. pre investigatívnych novinárov.

Z informácií EP Press Service pripravil M. Országh