Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Lekárska prísaha zaväzuje – Dušan D. Kerný

 

Keď prišli prvé správy o víruse, myslím, že všetci sme si hovorili, ako je Čína ďaleko, že nás sa to netýka. Veď my sme predsa nikdy nejedli také potvory, ako servírovali čínski trhovníci. V priebehu týždňov už vieme, že Čína je doslova za rohom. V Taliansku je viac mŕtvych ako v Číne. To mení naše ponímanie doterajšieho usporiadania sveta.

 

Keď však na Slovensku medzi prvými zatvorili školy a všetko, čo sa dalo, pripomenul som si, že sa v tom skrýva pamäť slovenských lekárov, skúsenosť, s ktorou sa úspešne popasovali s množstvom chorôb a vykántrili ich - tuberkulózou počnúc, očnými infekciami trachómu končiac.

 

Z knižnice som si vybral knihy spisovateľa Petra Vala, kmeňového autora Slovenských národných novín. Valo sa teší autorite a rešpektu nejednej lekárskej osobnosti, ale je aj masovo v lekárskej komunite čítaný, na jeho čitateľov medzi lekármi môžete naraziť v nejednej nemocnici.

 

Prečo to hovorím? Pretože práve Peter Valo má zásluhu na tom, že opísal jeden príbeh, keď sa slovenskí lekári museli popasovať s nákazou, na ktorú neboli pripravení. Bolo to v sedemdesiatych rokoch na východe Slovenska. Budovala sa tam veľká stavba, dodávali tam stavbárov z vtedajšieho Sovietskeho zväzu, konkrétne z Ukrajiny. Jedného z nich doviezli v ťažkom stave do nemocnice, ale s príznakmi jeho choroby sa nikto predtým nestretol. Pravda, až na jedného sveta a života skúseného lekára. Neomylne diagnostikoval chorobu, ktorú z jeho kolegov nikdy nikto nielenže nevidel, ale ani neveril, že vo vtedajšom štáte s jeho povinnými očkovaniami od útleho veku a nariadenými pravidelnými lekárskym prehliadkami v drvivej väčšine podnikov a inštitúcií taká vôbec môže byť. Bolo to neuveriteľné, a ešte aj háklivé. Veď v roku 1970 tvrdiť, ako sovietsky stavbár na stavbe socializmu v bratskom Československu zavliekol choleru, čo by teda svedčilo o skutočnej úrovni vzorového sovietskeho zdravotného systému, ba priam by mohlo ohroziť obraz bratského ZSSR, ktorý nám predsa len nedávno, toť v roku 1968, tak bratsky pomohol, pravda nie lekármi, to si nikto nevedel predstaviť.

 

Ale lekárska prísaha zaväzuje. A tak pacienta izolovali, a nielen to. Hádajte čo? Pretože režim mal všetko v rukách, nariadili karanténu. To znamená, že uzavrel nemocnicu, nikto ani dnu a ani von. A aby to bolo pod kontrolou, miestna posádka, myslím, že to boli delostrelci československej ľudovej armády, dostali úlohu, na ktorú neboli cvičení - obkľúčiť a uzavrieť okolie nemocnice. Trvalo to niekoľko týždňov. Ešte dnes si jedna staršia pani, pôvabná starenka uprostred Bratislavy, so slzami v očiach spomína, ako jej malého synčeka, ktorého už-už mali prepustiť z detského oddelenia, videla len cez plot, a keď jej ho po niekoľkých týždňoch konečne dali domov, musela ho v prvom rade odvšiviť. Je to pre ňu dodnes nesmierne živá spomienka, hoci odvtedy uplynuli desaťročia, taký šok to bol pre všetkých, jedno, na ktorej strane plota nemocnice obkľúčenej v hlbokých mierových časoch armádou.

 

Pravda, nebol by to spisovateľ Valo, aby nenadškrtol aj nejednu humornú či veselú, alebo inú stránku onej karantény, o ktorej všetci na východe vedeli, ale sa prísne tajila. Dlhé roky si pamätníci, ako aj Valoví čitatelia pripomínali, že sa to stalo vo vtedajšom režime. Lenže dnes, keď v susedných Čechách vidíme, ako sú uzavreté na Olomouckú celé dediny, alebo ako sa pomocou mobilných telefónov, alebo použitia platobných kariet môže sledovať, kde sa človek pohybuje a kde sa zdržiava a úrady majú k údajom prístup, vlastne je to svojho druhu obkľúčenie a sčasti koniec osobnej slobody. Prístup bol možný v Číne nielen kvôli režimu, a zrejme aj kvôli tomu, že ide o starú civilizáciu s dlho udržiavaným poučovaním o prístupe k poslušnosti a k autoritám. Uzavrieť oblasť s jedenástimi miliónmi obyvateľov, ako to urobili v Číne, sa nedá len silou, treba aj nevyhnutnú spoluprácu, disciplínu obyvateľstva. Terajšia kríza sa odlišuje od všetkých predošlých a niet nijakých tradičných riešení.