Legendárny Ján Jankovič o spolupatričnosti – Dušan D. Kerný

Legenda slovenského príspevku k poznaniu dejín a literatúry významnej časti južných Slovanov, člen redakčnej rady Slovenských národných novín, autor poldruha stovky diel týkajúcich sa dejín Srbov Ján Jankovič bol vedno z významným diplomatom a predsedom Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Igorom Furdíkom ocenený za mimoriadny prínos k rozvoju slovensko-srbských vzťahov.

 

Na pôde veľvyslanectva Srbskej republiky za prítomnosti veľvyslanca Šani Dermaku ocenenie ako prvým Slovákom odovzdal Stane Ribič, predseda Spolku Srbov na Slovensku – Združenia Srbsko-slovenského priateľstva Svetozara Miletića. Nebojsa Kuzmanovič, člen Spolku spisovateľov Vojvodiny, ktorý za dlhodobo zaoberá štúdiom a publikovaním srbsko-slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov pri tejto príležitosti o diele J. Jankoviča o. i. pripomenul vzájomnú previazanosť vzťahov v časoch štúrovcov. Pokiaľ ide o vzťahy práca Jána Jankoviča „dokumentuje okolo 150 kníh a publikácií v tejto tematike bádania či prekladovej literatúry a množstvo cenných poznatkov na podklade historickej prináležitosti Srbov a Slovákov. Tá sa rukolapne prejavovala napríklad v 19. storočí v diele i posolstvách Štúrovho žiaka a druha Svetozara Miletića, vyzdvihujúc Miletićov politický prístup v boji za národné práva Srbov, Slovákov a Rumunov.

           

O predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igorovi Furdíkovi o. i. Nebojsa Kuzmanovič povedal: „V rokoch 2005-2010, keď pôsobil na poste veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, Igor Furdík získal nielen prirodzený rešpekt, ale aj priazeň tak predstaviteľov srbských politických, spoločenských a kultúrnych inštitúcií, ako aj mimoriadne činorodej 70-tisícovej slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.“ Igor Furdík sa svojimi aktivitami veľvyslanca SR v Srbsku významne angažoval aj v prípravách Srbskej republiky na jej prístupové rokovania v rámci predpokladaného vstupu do Európskej únie. Nielen však pre túto prácu Igora Furdíka a jeho úprimný vzťah v utužovaní srbsko-slovenských vzťahov, vnímajúc pána Furdíka ako skutočného priateľa Srbov, ocenili aj oficiálne štátne inštitúcie krajiny počas jeho diplomatickej misie: v roku 2008 mu Skupština Belehradu udelila titul „NAJ-európana roka“ a v roku 2010 ho Báčska Palanka poctila titulom Čestného občana mesta Báčska Palanka.