Kto je prof. RNDr. Milan Melník DrSc.? – Vladimír Zeman

Zúčastnil som sa tlačovej besedy občianskeho kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky v prezidentských voľbách v roku 2014 pána prof. RNDr. Milana Melníka DrSc.

Na tlačovej besede sa očakávala účasť piatich až desiatich zástupcov médií. Prvým veľkým prekvapením bolo to, že v sále s kapacitou 30 miest na sedenie museli piati zástupcovia médií stáť. Tlačovej besedy sa zúčastnili zástupcovia printových aj elektronických médií. Druhým veľkým prekvapením bolo, že tlačová beseda ktorej dĺžka bola plánovaná na 60 minút sa natiahla na 120 minút a stále bolo o čom diskutovať. Tlačová beseda pokračovala malým občerstvením, individuálnymi diskusiami zástupcov médií s pánom prof. Melníkom a diskusiami medzi kolegami novinármi. Všetci boli príjemne prekvapení volebným programom a odpoveďami pána Melníka na položené otázky. Počas individuálnych rozhovorov sa 23 novinárov podpísalo do pripravených petičných hárkov, aby pán Prof. Melník mohol kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Na tlačovej besede a počas individuálnych diskusii bola veľmi príjemná uvoľnená atmosféra. Tretím a pre mňa najväčším prekvapením bolo to, že vo veľkých médiách nebola ani najmenšia zmienka o tejto tlačovej besede, hoci sa jej zúčastnili zástupcovia celoštátnych printových aj elektronických médií. Na tlačovej besede som zahliadol zástupcov súkromných aj verejnoprávneho média. Prekvapilo ma, že média nereagovali aj keď tri kamery a minimálne dvojnásobný počet elektronických hlasových záznamníkov natočili takmer celú diskusiu a skoro všetci prítomní si robili poznámky. Mám pocit, že „niekto“ je spokojný s tým, že má v archíve uložený materiál, ktorý by mohol použiť v prípade ak by sa na Slovensku udialo niečo prekvapujúce, doposiaľ v prezidentských voľbách nevídané. „Mocných“ len málo zaujíma, že občan má právo byť objektívne informovaní aj o skutočnostiach, ktoré ich nezaujímajú, že pravda a potreby Slovenska nie sú len výsadou „mocných“. Neuvedomujú si, že regulovaním informácií, usmerňujú myslenie občanov, potláčajú demokraciu, o ktorej sa vo svojich médiách tak radi vyjadrujú, že sú jej protagonistami. Svojim konaním vytvárajú nerovnocenné podmienky pre jednotlivých kandidátov. Tým vlastne zabraňujú, aby sa prezidentom Slovenskej republiky mohol konečne stať občiansky kandidát, ktorý je národovec, má rodinné a sociálne cítenie, má štátnické myslenie a nie je politickým kandidátom žiadnej politickej strany.

Dovoľte mi predstaviť pána profesora Melníka.
Pochádza z Košickej Novej Vsi. Je absolventom dvoch vysokých škôl: Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a Chemicko - technologickej fakulty STU v Bratislave. Je dvojnásobným profesorom na obidvoch fakultách, ktoré vyštudoval, je doktor prírodných vied a doktor vied. Mimo materinského jazyka ovláda aktívne Angličtinu, Ruštinu a Poľštinu, v oblasti odbornej literatúry rozumie po Francúzky a Nemecky. V roku 2005 mu University of Cambridge udelila titul vedecká osobnosť sveta. V roku 2008 mu prezident Slovenskej republiky udelil ocenenie: Rád Ľudovíta Štúra II. triedy za významný prínos v oblasti chémie a prezentáciu Slovenska v zahraničí. Celý život sa venuje vede a výskumu v oblasti vývoja nových liekov hlavne z oblasti antireumatik a koncerostatik. Pán profesor Melník odovzdáva svoje vedecké poznatky študentom Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, Chemicko - technologickej fakulty STU v Bratislave, ale aj študentom a pedagógom na prednáškach na univerzitách celého sveta, najme v Anglicku, Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Rusku, USA, Kanade, Číne, atď. Pred pár dňami sa vrátil z mesačného turné na ktorom prednášal na univerzitách v Číne a v Japonsku. Vo svete je možno viac uznávaný ako na Slovensku. Všade, kde pôsobí šíri dobré meno o Slovenskej republike. Milan Melník nie je a nikdy nebol členom žiadnej politickej strany. Je vlastenec a národovec. Je to človek s vysokým kreditom svetom uznávaného vedca. Dokáže spolupracovať, ľudí spájať a posúvať riešenia problémov dopredu. Jeho bohatá vedecká a publicistická činnosť je zárukou, že dokáže riešiť najzložitejšie problémy riadenia spoločnosti. Má prirodzené sociálne cítenie. Postkomunistické reformy a súčasná kríza dopadajú tvrdo na občanov SR a rozkladajú náš mladý štát. Práve teraz potrebujeme prezidenta, ktorý sa zastane záujmov občanov, ako aj záujmov Slovenskej republiky. Túto úlohu môže plniť len občiansky prezident, ktorý nie je viazaný vďačnosťou žiadnej politickej strane, ktorý nie je spojený so žiadnym politickým škandálom ani so žiadnym finančným zoskupením. Je prirodzeným kresťanom a vlastencom, ktorý považuje rozvoj Slovenska a presadzovanie národno-štátnych záujmov za samozrejmú a prvoradú povinnosť každého ústavného činiteľa.

Výzva na podporu
Vážený občan Slovenskej republiky.
V krátkom príhovore sme Vám predstavili kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Prof. Milana Melníka. Podrobnejšie informácie o ňom, jeho volebný program jeho názory, stanoviská a vyjadrenia k dianiu, potrebám občanov a Slovenskej republiky a všetky ďalšie informácie nájdete na jeho webovej stránke: http://www.melnik.sk , http://www.facebook.com/prezident.melnik , emailový kontakt: milan@melnik.sk .

Hľadáme podporu a pomoc občanov pri zbieraní podpisov na petičných hárkoch, ktorý je umiestnený za textom tejto výzvy. Po jeho vytlačení a podpísaní (nemusia byť vyplnené všetky riadky) ho prosím odpošlite priamo na adresu pána profesora Melníka, alebo na adresu ktoréhokoľvek člena petičného výboru uvedenú priamo na petičnom hárku. Uvedomujeme si, že budúca prosperita a spokojný život, je tak ako povedal pán Prof. Melník založená na zdravej rodine, sebestačnom národe a kultivovanom štáte. Nechceme donekonečna počúvať vzájomné obviňovania sa politických strán a sledovať ich nečisté praktiky. Nechceme v médiách donekonečna sledovať morálne bahno a rozbíjanie základných hodnôt človeka a ľudského života. Zvoľme si prezidenta, ktorý má morálne hodnoty a silu tento stav zmeniť. Pred nami je ťažká doba, ktorú ako národ prežijeme len vtedy, keď si my Slováci uvedomíme kto sme a aká je naša zodpovednosť za seba samých. Je načase, aby všetci občania Slovenskej republiky, bez ohľadu na politickú, národnostnú a etickú príslušnosť začali ťahať za jeden povraz. Nevyhovárajme sa na iných - všetko je len v našich rukách.