Kto bude pracovať na ich penzie? – Vladimír Mezencev

Zvykneme hovoriť „naša dobrá stará Európa“. Skutočne, je dosť stará a ešte starne. Podľa štatistického úradu EÚ Eurostatu ľudí na dôchodku neustále pribúda. Naši západní susedia majú svoje údaje, ktoré neveštia nič dobré: v roku 2050 bude v Českej republike vraj dvakrát viac ľudí nad 65 rokov než detí do 14 rokov. Ani my nie sme na tom oveľa lepšie – podľa odborníkov v roku 2060 zo sto obyvateľov Slovenska bude až 62 v dôchodkovom veku! V EÚ budeme patriť medzi krajiny s najväčším počtom ľudí nad 65 rokov, za nami budú už iba Poľsko, Rumunsko a Lotyšsko.

Keď už spomíname našich severných susedov – kde sú tie časy, kedy Poľsko prežívalo krásne prírastkové roky a pôrodnosť tu bola jedna z najvyšších v Európe. Bolo to v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia. Čo sa týka demografického vývoja tak najlepšiu perspektívu majú Írsko, V. Británia, Dánsko a Belgicko – v týchto krajinách v roku 2060 počet obyvateľov starších ako 65 rokov zo vzorky 100 obyvateľov neprekročí počet 45. V Írsku ich dokonca má byť iba 37! Je ale pravda, že v spomenutých krajinách štatistiku ovplyvňujú dosť výrazne mladí migranti, predovšetkým z tzv. tretieho sveta, teda z rozvojových krajín. Okrem toho si musíme uvedomiť, že nie všetci ľudia zo vzorky 100 obyvateľov v produktívnom veku musia mať prácu! U nás sa síce prijali rôzne opatrenia na zlepšovanie demografických ukazovateľov, napr. zvýšenie materského príspevku a predlženie jeho poberania z 28 na 34 týždňov, ale krivka rastu pôrodnosti nestúpa tak, ako by sme si želali. Preto, žiaľ, musíme rátať aj s predlžovaním veku odchodu do dôchodku, čo rozhodne nie je najšťastnejšia perspektíva pre dnešných tridsiatnikov, veď s najväčšou pravdepodobnosťou už budú odchádzať do dôchodku vo veku 65 rokov. Aj keď sa u nás život predlžuje, ale predsa... Stihnú si potom dôchodcovia počas staroby aj niečo užiť? A bude aj za čo?