Krajskí poslanci riešili „vlajkové“ projekty

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja sa stretli v neobvyklom termíne v utorok 7. júna, aj keď o dva týždne ich čaká ďalšie zasadnutie. Dôvodom bolo stíhanie termínov schválenia niekoľkých veľkých projektových zámerov samosprávneho kraja v rámci programu Interreg V (Poľsko-Slovensko 2014-20) a Interreg Europe.

 

Zámerom PSK ako hlavného partnera je pripraviť a realizovať projekt (aj keď v danom prípade je všetko ešte iba v etape schvaľovania projektového zámeru) „Svätomariánska púť“ s plánovaným rozpočtov pre SR 1,350 mil. €, pričom samosprávny kraj bude spolufinancovateľom nákladov vo výške 70 tis. € (5%).  Ako vedľajší partner sa PSK zúčastní v projekte „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier (II. etapa) s kompletným rozpočtom pre mestá a obce kraja vo výške cca 2,3 mil. €. Ako vedľajší partner bude sa PSK zúčastňovať aj na ďalšom projekte, spájajúcom a turizmu ponúkajúcom liečebné kúpele v poľsko-slovenskom pohraničí v oblasti doliny rieky Poprad, ktorá tvorí časť bývalej historickej hranice medzi oboma krajinami. Výsledkom bude dobudovanie tzv. „veľkého tatranského okruhu“ prepojených cyklotrás s vybavením zvyšujúcim komfort užívateľov, teda cykloturistov a ostatných návštevníkov týchto nádherných končín. Čím by sa mala dosiahnuť podstatne komplexnejšia a pestrejšia ponuka turistických služieb v tatranskej a podtatranskej oblasti.  Plánovaný rozpočet tohto projektového zámeru pre účastníkov (obce a mestá) je 2,150 mil. €.

 

Kým prvé tri projektové zámery sa týkali spájania síl rôznych partnerov v oblasti cestovného ruchu a turizmu za účelom dosiahnutia akejsi kompletne ucelenej ponuky možností regiónu, posledný schvaľovaný sa týka elektronickej mobility (PROMETEUS – PROMotion of EmobiliTy  in EU regionS, teda propagácia e-mobility v regiónoch EU). Prometeus by mal podporovať vymedzenie opatrení ako integrácia e-mobility v stratégiách a plánoch, programových stimuloch, zvyšovanie povedomia, prekonávanie nízkeho povedomia verejnosti, s dosahom až na mestské plánovanie (napr.počet a rozmiestnenie  dobíjacích staníc a pod.). Partnermi tohto nadregionálneho projektu sú Ministerstvo dopravy a infraštruktúry republiky Malta (vedúci partner), PSK (Slovensko), Regionálny úrad Korutánsko (Rakúsko), Regionálny úrad Kastílie (Španielsko) a Región Lazio (Taliansko). Poradenským partnerom je v tomto projektovom zámere talianska neziskovka Poliedra z Milána.

 

V druhej fáze svojho strategicko-tvorivého rokovania museli ešte schváliť premietnutie vplyvu týchto projektových plánov do aktuálneho rozpočtu samosprávneho kraja.