Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Krátenie Eurofondov??? - Dr. Beatrix Bajchy

V  súvislosti  s utečeneckým problémom a neúnavnou snahou nemeckej kancelárky Merkelovej porozdeľovať ňou pozvaných, ale v súčasnosti už nepohodlných hosťov  do štátov EÚ sa objavujú úvahy o krátení európskych fondov tým členským štátom EÚ, ktoré odmietajú nadiktované kvóty utečencov prijímať.  Krátenie financií  pritom nie je po právnej stránke možné a je teda de jura neprípustné, pretože ide o veci zmluvne dohodnuté, ktoré sa môžu zase len so súhlasom členských štátov a novou dohodou zmeniť.

Tento fakt však ignorujú  podaktorí "európski demokrati", ktorí sa odvolávajú na solidaritu a tzv. morálnu povinnosť štátov bývalého východného  bloku, ako vďaku  za prijatie do EÚ a z toho vyplývajúcich výhod pre tieto štáty.

 

Tieto názory nekriticky preberajú žiaľ aj niektorí občania týchto štátov. Je pravdou, ale v skutočnosti len polovičnou, že Slovensko profituje z členstva v EÚ, pričom je rozvoj Slovenska očividný. Druhou stránkou tejto pravdy je, že Slovensko za členstvo v EÚ prinieslo veľké  finančné obete. Pretože podmienkou prijatia do Európskej únie bola privatizácia štátneho majetku, ktorá bola bezhlavo netransparentne  a ešte aj pod cenu zrealizovaná.

 

Najmä počas vlády M. Dzurindu bola sprivatizovaná väčšina slovenských strategických podnikov. Keďže sa privatizácie uskutočňovali pod veľkým vplyvom firiem západoeurópskych štátov je nesporné, že presun majetkových hodnôt z  východoeurópskych štátov do západných zabezpečil významný rozvoj západnej ekonomiky  ako aj samotnej EÚ.

 

Cez privatizácie stratilo nielen Slovensko ale obdobne všetky východoeurópske štáty podstatné hospodárske zázemie a tým aj  financie na plnenie štátnych úloh. Z tohto dôvodu je absurdné tvrdenie, že  východoeurópske štáty len berú prostriedky z EÚ.

 

Slovensko sa na rozvoji EÚ výrazným spôsobom svojim "národným majetkom" cez privatizácie podieľalo a v súčasnosti sa aj vlastnými príspevkami na chode EÚ podieľa. V tomto smere nemajú Slováci žiadny dôvod na vďačnosť voči komukoľvek.  Slováci sú rovnocenným  partnerom v rámci EÚ, slovenské hospodárstvo prosperuje vďaka pracovitým slovenským občanom a zásluhou dobrého hospodárenia. Slováci nemajú žiadny dôvod podriaďovať sa akémukoľvek nezmyselnému diktátu, alebo sa cítiť niekomu zaviazaní. Premiér Robert Fico ako rovnocenný partner v rámci EÚ správne a konzekvente zastupuje a chráni záujmy občanov Slovenska.

 

Na adresu tých "demokratov", ktorí sa dovolávajú "solidarity a morálnej povinnosti" sa kladie otázka: Ako je možné, že v rámci  EÚ,  v únii, ktorá má 28  členských štátov môže kancelárka jedného štátu bez súhlasu ostatných štátov rozhodnúť o otvorení hraníc? Je Merkelová novou šéfkou EÚ, alebo dokonca  absolutistickou panovníčkou EÚ? Jej posledné vyhlásenia žiaľ nasvedčujú, že ona to v tom jej ireálnom svete, v ktorom sa v súčasnosti pohybuje, asi tak cíti.

Dr. Beatrix Bajchy, München