Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Korene vynálezcu Rubikovej kocky sú na Slovensku! – Vladimír Mezencev

V tomto roku oslávil významné životné jubileum – 70 rokov. To určite vie málokto. Možno viac ľudí na planéte si spomenie na to, že Rubikova kocka má 40 rokov. Erno  Rubik, jej vynálezca, rodák z Budapešti, pôvodným povolaním inžinier – architekt sa stal vďaka svojmu vynálezu skutočne slávnym. Táto hračka síce nijako neovplyvnila svet, ako napríklad vynálezy elektriny, žiarovky, parného stroja, bicykla, automobilu... Napriek tomu od roku 1977, kedy sa začala v Maďarsku vyrábať, sa jej predalo asi pol miliardy kusov. Nečudo, že jeho majetok sa odhaduje na 10 miliónov eur. Určite by bol však bohatší, keby sa práva na výrobu a predaj kocky nedostali do zahraničia. To bolo ešte pred rokom 1990.

Na počesť Ernoa Rubika má v jeho rodnej Budapešti vyrásť nová dominanta, ktorá má pripomínať Rubikovu kocku. Či to však bude budova tvaru kocky aj s jej farbami, nateraz nikto nevie. Závisí to od architektonickej súťaže, ktorú už vypísali a môžu sa na nej zúčastniť aj odborníci z cudziny. Bez ohľadu na to ešte nie je vybrané miesto, a nie je ešte zabezpečené ani jeho finančné krytie.

 

Slávny Erno Rubik má veľmi pekný vzťah k Slovensku. Pokiaľ sa stretne niekde s našincom tak nezabudne zdôrazniť, že rodina zo strany jeho otca pochádza zo západného Slovenska. Jeho starý otec žil a pracoval v Piešťanoch, počas I.svetovej vojny  však musel narukovať do rakúsko-uhorskej armády a s najväčšou  pravdepodobnosťou zahynul v roku 1915 niekde na ruskom fronte. Nikto z príbuzných dodnes nevie kde je pochovaný. Vdova, teda Rubikova stará mama sa po vzniku Československa presťahovala do Maďarska. Je však zaujímavé, že práve do Békešskej župy, teda tam, kde bola sústredená vtedy ešte početná slovenská menšina. Vdova s tromi chlapcami, jeden bol Ernoov otec, bývala jeden čas aj Tóthkomlosi,  vtedy ešte nazývanom Slovenský Komlóš.

 

Dnes už, samozrejme, nikto presne nezistí koľko slovenskej krvi preteká v tele vynálezcu magickej kocky. Svet to určite nezaujíma. Nás však môže tešiť najmä to, že Arno Rubik nikdy nezaprie, skôr je na to hrdý, že jeho rodinné korene z otcovej strany sú na Slovensku...