Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Koniec studenej vojny a my – Dušan D. Kerný

V novembrové dni sme boli svedkami mnohých slávností spojených s udalosťami pred štvrťstoročím. Každý, kto to zažil má na to svoje spomienky, boli to nezabudnuteľné dni. Je len málo národov, ktoré v jednej jedine generácii zažili také dramatické chvíle a citové vypätie, ako tí občania, ktorí prežili august 1968 a november 1989. Iste sa to odrazilo na osudoch rodín tak, aby o zmysle týchto udalostí mohli rozprávať mladším. Aby to moderná doba so svojím prudkým tokom neodplavila.

Pre Slovensko a jeho obyvateľov to znamenalo aj to, že sme sa zasa ocitli v tábore víťazov – pred štvrťstoročím sa skončila totiž aj studená vojna. Studená vojna stála na konfrontácii dvoch systémov – a jeden z nich zanikol z mnohých príčin nenávratne. Po skončení studenej vojny zostal len jeden víťaz, len jeden systém. Dnes naň hľadíme v mnohom kriticky, ale faktom je, že v tábore víťazov studenej vojny sme sa ocitli aj my.

 

Kým v roku 1944 sme si vstupenku do tábora víťazov doslova vybojovávali krvou v porovnaní s tým, sme sa do tábora víťazov studenej vojny dostali ak nie bezprácne tak  iste nekrvavo. Vďaka zmeneným geopolitickým pomerom sme si vytvorili  po prvý raz slovenský štát bez toho, aby do toho zasahovala cudzia moc či veľmoc ako vždy predtým. Iná otázka je čo robíme s tým víťazstvom. Geopoliticky vzaté sme vo víťaznom tábore, nepatríme medzi porazených.

Vždy v slovenskej minulosti sme sa pri zlome vydali cestou čistiek – dôsledne sme likvidovali ľudákov, aby sme potom pozametali buržoáznych nacionalistov či povešali sionistov,  väzenské päťdesiate roky sa napr. pre kardinála Korca skončili až v roku 1968 – a potom sme likvidovali pravicových oportunistov, veriacich a iných nepriateľov socializmu. Po roku 1989 zasa kto kedy prišiel pod ruku. Ale malý národ nestojí na víťazstvách, ale na schopnosti využiť ich, neprehrať ich.