Konečne definitívne riešenie?

Kam až siaha pamäť starých Prešovčanov, vždy to bolo tak, že najskôr mestská, potom okresná a dnes krajská Knižnica P. O. Hviezdoslava menila svoje sídlo spravidla raz za desať rokov, pričom sa vždy sťahovala do „definitívnych“ priestorov. Po tom, čo sa stala jednou k kultúrnych inštitúcií samosprávneho kraja, jej situácia sa postupne mení. Nedávno, aj napriek pomerne zložitej ekonomickej situácii krajskej samosprávy, jej poslanci schválili na svojom rokovaní odkúpenie časti prekrásnej secesnej budovy neďaleko sídla PSK, v Prešove známej ako Bosákov dom (viď foto). Objekt dal postaviť v rokoch 1923-24 známy americký bankár východoslovenského pôvodu Michal Bosák. Známy svojim podpisom na 10 dolárovej americkej bankovke i na pre osud Slovenska (a Československa) životne dôležitej Pittsburskej dohode. Budova v Prešove bola v podstate pobočkou jeho Americko-slovenskej banky, ktorú založil v roku 1920 v Bratislave.

Krajská samospráva odkúpila časť o rozlohe 906 m2 plochy budovy s príslušným pozemkom od Národnej banky Slovenska (aj so zriadením) a hodlá ju využiť pre účely zriadenia sídla spomínanej Knižnice P. O. Hviezdoslava. Pritom sa PSK zaviazal splatiť prvú splátku vo výške 200 tis. € do 30 dní od účinnosti zmluvy o prevode a ďalších 100 tisíc v piatich ročných splátkach po 20 tisíc €. Knižnica a jej čitatelia takto dostane prekrásne sídlo v centre mesta, no neoficiálne panuje názor, že PSK v prípade priaznivého vývoja prikúpi aj ďalšie priestory budovy, aby všetky pracoviská knižnice boli konečne pokope na definitívnom mieste. Nielen prešovská verejnosť takto získa jedinečný kultúrny a vzdelávací darček.