KOMENTÁRE: Nie sme si všetci rovní, v prípade prezidenta SR A. Kisku sa to, žiaľ, potvrdilo – Vladimír Dobrovič

Pokiaľ sa informácie týkajú Vladimíra Mečiara, Ivana Lexu a najnovšie Roberta Fica, všetko je dovolené. Žiaľ, aj zavádzajúce, neúplné až nepravdivé, diskriminujúce „kuvičie“ hlasy prezentujú najmä opoziční politici, za aktívneho prispenia tzv. „slovenských nezávislých médií“, vrátane verejnoprávnych.

Nezaujatý bežný občan sa len veľmi ťažko orientuje v spleti mnohokrát odlišných až protichodných informácií. Tak je tomu aj v prípade informácií o krátení dane pri prezidentskej kampani Andreja Kisku, firmou bratov Kiskovcov. Je však zarážajúce, že namiesto posudzovania či je to pravdivá informácia hlavná pozornosť sa sústreďuje na únik informácie.

 

Do diskusie sa osobne zapojil aj pán prezident. Hovorí o sebe ako o obeti mafiánskych praktík. Zuzana Wienk, programová riaditeľka Aliancie Fair-play, dokonca do prípadu zaťahuje premiéra R. Fica. V relácii RTVS O päť minút dvanásť spomenula, že už začiatkom augusta disponoval informáciami o prípade Andreja Kisku, v ktorom je prezident podozrivý z daňových podvodov.

 

Nemám v úmysle robiť arbitra jednej či druhej strane. Z pohľadu občana to nie je ani tak dôležité ako to, že tu  máme zákon, ktorý chráni nepoctivých (slušne povedané) tiež podnikateľov, lebo utajuje zverejňovanie ich daňových prešľapov (veľmi slušne povedané).

 

Pritom, v záujme pravdivého informovania verejnosti by stačilo zmeniť zákon utajujúci informácie pri pokusoch, či dokonca uskutočnených daňových podvodoch. Samozrejme, v prípadoch vedomého krátenia daní by nemala byť možnosť využiť inštitút účinnej ľútosti, ktorý svojou podstatou je záchrannou brzdou pre „mafiánskych podnikateľov“ pred ich postihnutím za spáchaný trestný čin.

Keďže som nezaznamenal ani len relevantné náznaky na zrušenie utajovania informácií o daňových prešľapoch verejných činiteľov, vrátane oligarchov, ani na úpravu účinnej ľútosti, nadobudol som presvedčenie, že tento stav vyhovuje všetkým. Všetci hľadajú zdroj informácie, aby jeho nositeľa čo najskôr obvinili a umlčali. Nejde im o to, či je informácia pravdivá alebo nie. Chcú odpútať pozornosť od podstaty problému. Ani v prípade A. Kisku som nezaregistroval, že ide o nepravdivú informáciu majúcu za cieľ jeho diskreditáciu. Keby sa tak stalo, bol by som jeden z prvých, ktorí by sa postavili proti.

 

Prosím, neriešme únik informácie ale podstatu. Predpokladám, že nezávislé vyšetrovanie krátenia dane A. Kisku ukáže či išlo o vedomé konanie, alebo to bola len administratívna nedbalosť. Som však presvedčený, že zákon, ktorý utajuje takéto informácie je zlý a chráni špekulantov pred verejnou kontrolou.