Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Koľko druhov občanov má únia? – Milan Országh

Filozofia Európskeho parlamentu a smerovanie jeho aktivít a cieľov je čoraz neprehľadnejšie a nepochopiteľnejšie. Akoby parlamentu záležalo viac na právach lotrov, ako slušných a čestných občanov, ktorých by mal svojimi rozhodnutiami, legislatívou a praktickými krokmi chrániť. Mimochodom, zdá sa, že únia nie je zväzkom štátov už desaťročia, ale akoby začínala so svojou činnosťou od Nového roka. Ak neveríte, tu je najnovšia agenda a jej filozofia: Boj so zločinom: Zjednodušenie cezhraničnej spolupráce bez porušovania práv podozrivých. Justičné orgány, ktoré žiadajú kolegov v iných členských štátoch o pomoc pri vyšetrovaní zločinov, napríklad vykonaním domových prehliadok alebo vypočutím svedkov, by sa mali dočkať rýchlejšej a pozitívnejšej reakcie. Vyplýva to z navrhovaných pravidiel o európskom vyšetrovacom príkaze (EIO), ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci tiež v samostatnom hlasovaní vyzvali na dôkladnú revíziu legislatívy o európskom zatykači, ktorá upravuje vydávanie podozrivých osôb v rámci EÚ.

(Všimli ste si? To, čo malo byť rozhodné a jednoznačné, je vyjadrené ako „by sa mali dočkať“, teda, vôbec to nemusí byť, nech sa lotri majú dobre! Okradnutí občania, zavlečené a zneužité ženy či ukradnuté deti majú jednoducho smolu, že sú až treťo či štvrtoradí občania „moderného“ európskeho zväzku.) Európsky vyšetrovací príkaz bude možné zamietnuť len za istých okolností, napríklad ak by hrozilo poškodenie záujmov národnej bezpečnosti. Poslanci rozšírili navrhovaný text o ustanovenia, ktorých cieľom je chrániť základné práva podozrivých. Na ich základe by príslušné orgány mohli odmietnuť vykonanie vyšetrovacích úkonov, pokiaľ by neboli v súlade s ich záväzkami v oblasti základných ľudských práv. Po schválení Európskym parlamentom musí smernicu o európskom vyšetrovacom príkaze formálne odobriť aj Rada EÚ (ministri členských štátov). Následne budú mať členské štáty tri roky na jej transpozíciu do svojich právnych systémov. Na jej vykonávaní sa nebude zúčastňovať Dánsko a Írsko.