Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Karol Polák bol do posledných dní autoritou - Dušan D. Kerný

Keď zomrel Karol Polák nebolo vlastne nikoho v športovom svete, kto by si naňho nespomenul. Jeho pohreb bol po dlhých rokoch prvým, kde mu prišli vzdať hold kolegovia z Prahy, z Čiech a Moravy okrem iného aj preto, že na Morave sa konali pravidelne celočeské preteky v napodobňovaní Karola Poláka.

 

Výrazná osobnosť

Karol Polák bol do posledných dní autoritou. Nežil iba z minulosti, dokázal sa vyrovnávať s dnešnou realitou. Patril k jednoznačným kritikom terajších spoločenských poriadkov. A v mnohom obhajcom minulosti, ktorej bol práve tak svedkom ako aj tvorcom. Mimoriadne na srdci mu ležala úroveň slovenčiny, teda to ako sa dnes mrzačí. Nie je náhoda, že Únia slovenských novinárov bola vlastne poslednou veľkou verejnou tribúnou na ktorej Karol Polák vystúpil.

 

Bol to seminár Únie slovenských novinárov k nedožitej deväťdesiatke Gaba Zelenaya, práve tam sa zaskvel Karol Polák. Bolo to jeho posledné vystúpenie na ktorom sa zúčastnilo 80 novinárov, ktoré som moderoval. Kde sa zjavil Karol Polák, hoci už osemdesiatnik, nebolo už treba nikoho iného. Vtedy  to už  bola éra Karol Polák mal svoj dvojhodinový program, sám dve hodiny na javisku vedel strhnúť pozornosť publika. Sledovali sme neopakovateľný výkon, jedinečný. Nebolo nikoho iného, kto by ho prevýšil.

 

Nezabúdať na Mašlonku

O čom Karol Polák na tom poslednom verejnom stretnutí s desiatkami kolegov novinárov hovoril? Vtipne, s eleganciou, bez hrubostí, ktorých toľko zažívame v politike ostro kritizoval terajšie pomery nielen spoločenské, ale najmä v športe. Bez zábran porovnával vecne a s argumentmi čo bolo v bývalom režime lepšie, ba oveľa lepšie, alebo bolo a teraz nie je a chýba to. Priblížil začiatky televíznych športových reportáží, pripomenul nám a to veľmi jednoznačne nielen úlohu Gaba Zelenaya, ale najmä to, že v začiatkoch športovej reportáže stál tak v rozhlase ako napokon aj v televízii Štefan Mašlonka.

 

Vďaka Karolovi Polákovi sme si pripomenuli aj posledné rozhlasové, bilančné vystúpenie Štefana Mašlonku v rozhlase, ktoré tiež vošlo do dejín. Starého pána sa spytovali aké má želanie, čo by chcel najmä. Odpoveď bola viac ako nečakaná – Štefan Mašlonka povedal, že si želá, aby sa zachovala v rozhlase a televízii pekná slovenčina, aby sa nekazil jazyk, aby sa dbalo na slovenskú výslovnosť. Nebola to kritika nastupujúcich generácií, ale apel na to, aby sa za mikrofónom čo najviac venovali jazyku, slovenčine, slovenskej výslovnosti. A je pozoruhodné, že Karol Polák vo svojom vystúpení okolo tretiny času venoval práve tomu istému – apelu na slovenčinu, uvádzaniu množstva príkladov či už zo spravodajstva alebo športového spravodajstva o tom, ako sa hyzdí slovenský jazyk, ako sa hyzdí výslovnosť, ako mizne, potláčaná je spisovná slovenčina.

 

Hovoril to  na sklonku života človek, ktorý už mal za sebou profesionálnu kariéru, skončil profesionálny život. Naliehanie na udržanie dobrej slovenčiny je vlastne jedným z jeho celoživotných odkazov.  Karol Polák na záver života bol po Štefanovi Mašlonkovi druhou osobnosťou, ktorá vzývala potrebu udržania slovenského jazyka. Obaja to urobili nezávisle na sebe. Karol Polák ako nikto iný vybudoval pre slovenčinu rešpekt a uznanie. Vďaka Karolovi Polákovi sa v bývalom pätnásťmiliónovom štáte stala slovenčina zrozumiteľná, prijateľná aj pre českého diváka tak, ako nikdy predtým. V čase, keď slovenskí politici sa usilovali hovoriť po česky a nezvládali to, Karol Polák a s ním jeho slovenčina sa stali uznávanými v českom prostredí, prelomili bariéru „nezrozumiteľnosti“, veď to trvalo a pretrvávalo dlhé roky.

 

Ako sa presadila slovenčina

Situáciu o porozumení a neporozumení pozná mnoho ľudí, je to priam legendárne, ako Slováci nemajú problém porozumieť češtinu, ale naopak je to inak a v posledných rokoch sa to stupňuje. Dnes mnohí zastávajú názor, že sa musíme brániť v mnohom pred prevahou češtiny, v detských programoch osobitne. Preto si myslím, že pre profesionálov, teda tých, pre ktorých  je slovenčina pracovným nástrojom by mal platiť nielen odkaz práve tak Štefana Mašlonku ako aj Karola Poláka. Za udržovanie slovenčiny, za povznesenie jazyka v profesionálnom mediálnom prostredí by sa mali udeľovať každoročné ceny práve tak ako aj ceny za najväčšie jazykové zverstvá. A tu by sme sa nemali obmedzovať len na ľudí z mediálneho prostredia, ale dávať aj osobitnú cenu za jazykové zverstvá politikov.

 

Gabo Zelenay s hokejistom Dáriusom Rusnákom

Gabo Zelenay s hokejistom Dáriusom Rusnákom

Gabo Zelenay v kancelárii prezidenta SR Rodolfa Schustra

Gabo Zelenay v kancelárii prezidenta SR Rodolfa Schustra