Kalvária športových areálov pod prešovskou Kalváriou

S výnimkou mužskej hádzanej a volejbalu, ktoré patria dlhodobo k slovenskej špičke, nad prešovským športom sa už dlhodobo poriadne zmráka. Futbal už dávno nemá také pevné a široké fanúšikovské zázemie ako za čias Pavlovičovcov, Gejzu Šimanského, Doda Raimana či Fera Semešiho. Ciulisa alebo Jožka Bombu. Ako-tak nádejne to vyzeralo ešte v čase, keď 1. FC Tatran oslavoval sté výročie svojho založenia, potom sa začala vytrácať kvalita, hráči, diváci i peniaze. Dnes je kľúčovou otázkou prešovského futbalu plánovaná rekonštrukcia štadióna a to, či radnica si ju zoberie za svoje. Súčasné zložité majetkové vzťahy k štadiónu, ktoré vznikli aj s aktívnym prispením niektorých poslancov mestského parlamentu, sú veľkou prekážkou na ceste k svetlejšej budúcnosti štadióna i prešovského futbalu. Aj sláva, aj hanba sú však vizitkou ľudských kvalít a prístupu...

 

Zdá sa, že ešte zložitejšia je situácia okolo športových areálov, ktoré sa nachádzajú v malebnom prostredí pod prešovskou Kalváriou. Dlhé roky sa vlečúce problémy s prenájmom zimného štadióna, ktoré nevedelo dať do serióznych koľají už niekoľko garnitúr prešovskej radnice a podľa vývoja situácie si s ním nevie (alebo skôr nechce?) ani súčasné, spôsobia v konečnom dôsledku zrejme kolaps mládežníckeho i „dospeláckeho“ hokeja. Mužského i ženského. A to aj napriek tomu, že zastupiteľstvo schválilo do tohto športu vstup sponzora a zároveň nájomcu „zimáku“, ktorý svoju kvalifikovanosť a seriózny záujem dokázal už v iných mestách východného Slovenska (a naviac je to Prešovčan, so srdcom zapáleným pre prešovský šport). Nuž, poslanci ho schválili, aby o niekoľko dní svoje schválenie zrušili. Nad obecným a občianskym záujmom zvíťazili skupinové a kamarátšafty. A to isté platí aj o jedinom cyklistickom ovále na Slovensku, nachádzajúci sa v blízkosti zimného štadióna, ktorý občania tohto mesta vybudovali svojpomocne v rámci „akcie Z“ na sklonku „socialistických čias“. S finančným zabezpečením výstavby nie z Bratislavy, ale rovno z Prahy. Ani tento „svätostánok cyklistov“ nevie radnica seriózne ukočírovať v serióznom nájme pre seriózneho záujemcu a pomôcť tak nielen prešovskej, ale celej slovenskej cyklistike. I keď sa vraj začalo trochu blýskať na lepšie časy.

A do tretice spomeňme ešte jeden areál, nachádzajúci sa pod Kalváriou, v susedstve oboch spomenutých športovísk. Je to stavebne začatý, ale dodnes nedokončený plavecko-rekreačný areál (rozostavaný tiež na sklonku socialistických čias), ktorý zasiahol november 1989 v štádiu kompletných inžiniersko-energetických sietí, nedokončenej centrálnej budovy so šatňami a sociálnym zázemím no aj s už dokončenou základovou doskou pre 50 metrový plavecký bazén olympijských parametrov. Dokončenie areálu s viacerými bazénmi a rekreačno-oddychovou časťou pre občanov mesta sa po rozbehnutí „demokratizačných procesov“ stalo predmetom primitívnych a hanebných politických sporov predstaviteľov vtedajšej politickej špičky mesta a okresu. Prirodzene, aj v tomto prípade išlo a ide o peniaze. A po tom, čo vedenie mesta (so súhlasom poslancov) dalo zlikvidovať jedno letné kúpalisko a po bratislavskom Grősslingu druhé kryté verejné kúpalisko s 25 metrovým bazénom na Slovensku, občania tretieho najväčšieho mesta republiky nemajú žiadny bazén, takže sa chodia kúpať do školských alebo súkromných plavární. Aj v tomto prípade ostali na bývalú slávu a úspechy prešovského vodného pola a plavectva iba krásne spomienky, i keď tunajšia mlaď a obetaví tréneri o dobré meno prešovského plávania stále bojujú.

Nuž, pod prešovskou Kalváriou je športovcom smutno. Ale, futbalu vlastne nepomohlo ani to, že je na druhom konci mesta. Ako už bolo povedané, všetko je o ľuďoch. Na jednej strane obetavých, na druhej – pažravých...

Kedysi pyšný ľadový stánok - tiež pod Kalváriou

Kedysi pyšný ľadový stánok - tiež pod Kalváriou

Ruiny plaveckého areálu kryje milostivá príroda

Ruiny plaveckého areálu kryje milostivá príroda

Velodrom a zimný štadión rovno pod Kalváriou

Velodrom a zimný štadión rovno pod Kalváriou