K zvýšeniu vymožiteľnosti práva musia prispieť všetci – Jana Bajánková

Bratislava 5. októbra (TASR) - K zvýšeniu vymožiteľnosti práva by mala prispieť celá spoločnosť tak, že bude zachovávať princípy práva, správania sa a morálky. V dnešnej relácii RTVS O 5 minút 12 na to apelovala predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková. Podľa nej sa dôveryhodnosť justície často spája s pojmom vymožiteľnosť práva a okrem toho, že vymožiteľnosť zahŕňa rozhodnutie súdu v primeranom čase, musí jej pomôcť aj riadne fungovanie všetkých justičných orgánov.

 

Zvýšenie dôveryhodnosti justície je veľmi aktuálna téma aj podľa predsedníčky Najvyššieho súdu (NS) SR Daniely Švecovej. "V rámci dôveryhodnosti treba skrátiť dĺžku súdneho konania, treba skvalitniť rozhodovaciu činnosť, treba vytvoriť lepšie vzťahy na pracovisku," povedala. Na prvom mieste však podľa nej treba venovať pozornosť zjednocovaniu judikatúry a prípadom, ktoré sa na NS SR vracajú z nižších súdov, z Ústavného súdu SR či Európskeho súdu pre ľudské práva. Švecová zopakovala, že chce na súde napraviť situáciu, keď boli niektorí sudcovia preradení na rozhodovanie v oblastiach, s ktorými nemali skúsenosti. "Vychádzam z toho, že sudca je dobrý, keď vykonáva to, čomu sa roky venoval," povedala.

 

Švecová by bola spokojná, keby sa počas jej funkčného obdobia zvýšila dôveryhodnosť súdu v očiach verejnosti a keby sa pre NS SR podarilo zabezpečiť novú budovou. "Považovala by som to za najväčší úspech z hľadiska zabezpečenia," povedala. Bajánková by chcela, aby Súdna rada SR bola vnímaná verejnosťou ako vrcholný orgán sudcovskej legitimity, ktorý na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni rieši a zvláda svoje úlohy.