Jesenný seminár 2018

Zmena je život, preto sa jesenný seminár Únie slovenských novinárov konal 10.10.2018 na neobvyklom mieste. Dlhoročnú „domovskú adresu“ v sídle Konfederácie odborových zväzov vystriedali priestory Domu športu na Junáckej ulici v Bratislave.            

 

V úvode stretnutia si doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc. prevzal z rúk predsedu ÚSN Jozefa Kuchára blahoprajný list s Pamätnou medailou za zásluhy o rozvoj novinárskej obce na Slovensku. 86-ročný jubilant je slovenský novinár a pedagóg. Od decembra 1994 do decembra 1996 bol ústredným riaditeľom Slovenskej televízie, do 31. mája 1996 pôsobil tiež v riaditeľskej funkcii Novinárskeho študijného ústavu. Je zakladateľom aj predsedom Združenia slovenských novinárov.

 

Účastníci priateľského pracovného stretnutia si potom so záujmom vypočuli tri prednášky osobností slovenského verejného života. V tej úvodnej ich najskôr čiernou prognózou „vystrašil“ profesor Peter Steněk z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zdôraznil, že štvrtá priemyselná revolúcia zmení ľudskú spoločnosť až nepredstaviteľne. Ekonomický expert a prognostik varuje nielen pred tým, že zanikne obrovský počet pracovných miest, no načrtáva trendy a budúcnosť vo výrobe. Tá sa čoraz viac zaobíde bez zásahu človeka. Zvláštnosťou štvrtej priemyselnej revolúcie sa stane, že kontrola sa prenesie na umelú inteligenciu a vládnuce elity tak už nebudú potrebovať ani medzičlánok sprostredkujúci výsledky kontroly spoločnosti. Najväčší vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie bude v radikálnom znížení potreby práce vo všetkých oblastiach. A na toto reagovali aj niektoré prognózy a materiály, ktoré vydal Massachusettský technologický inštitút, kde im vychádza, že do roku 2030 zanikne 40 až 55 percent všetkých pracovných miest súčasnosti. Zaniknú však bez náhrady! Dôjde tak k radikálnej redukcii potreby práce v celej spoločnosti, na čo zrejme obyčajní ľudia, ľudia práce nie sú vôbec pripravení.

 

V kontexte 25.výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky poukázal v druhej prednáške ústavný právnik a pedagóg profesor JUDr. Jaroslav Chovanec na vývoj a zmeny Ústavy spoločného štátu Čechov a Slovákov. Snažil sa zodpovedať otázku, prečo nebolo možné pred rozdelením ČSFR v roku 1992 využiť referendum. Na tento moment priamo nadviazal jeden z aktérov historického hlasovania o rozdelení Československa vo Federálnom zhromaždení ČSFR novinár, publicista, spisovateľ Mgr. Štefan Nižňanský. Pozornosť poslucháčov zameral na málo známe skutočnosti zo zákulisia najvyššej politiky v ponovembrovom vývoji, na negatívne a rozporuplné pôsobenie Václava Havla, ktoré prispelo k dozretiu situácie aj k urýchleniu nového štátoprávneho usporiadania. Poukázal aj na súvislosti aktuálneho vnútropolitického diania v Slovenskej republike a na stav našej nevyváženej mediálnej scény.

 

Slávnostný oblúk jesenného stretnutia členov Únie slovenských novinárov prepojil v závere od jubilanta k oslávencovi moderátor podujatia - spisovateľ a publicista Dušan D. Kerný. Zablahoželal predsedovi Únie slovenských novinárov Jozefovi Kuchárovi k jeho 80-tym narodeninám. V mene odbornej komisie mu odovzdal cenu aj Pamätnú medailu nezabudnuteľného Gaba Zelenaya so želaním životnej energie a ďalších úspechov v riadení novinárskej organizácie.

-stef-

Fotografie: Ing. Edita Dürrerová 

Rokovanie otvoril predseda ÚSN PhDr. Jozef Kuchár

Rokovanie otvoril predseda ÚSN PhDr. Jozef Kuchár

prof. Ing. Peter Staněk, CSc, vysokoškolský pedagóg

prof. Ing. Peter Staněk, CSc, vysokoškolský pedagóg

prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

PhDr. Dušan D. Kerný, podpredseda ÚSN a Mgr. Štefan Nižňanský, podpredseda ÚSN

PhDr. Dušan D. Kerný, podpredseda ÚSN a Mgr. Štefan Nižňanský, podpredseda ÚSN

doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc. vysokoškolský pedagóg a publicista

doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc. vysokoškolský pedagóg a publicista