Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Hodnotový dokument – Stanislav Kubánek

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky je dokument nevyhnutný pre plnohodnotnú činnosť každej vlády. Vysiela signály o tom, akým smerom sa bude uberať naša krajina v nastávajúcom období.

 

Vyhlásenie vlády predložené do parlamentu je aj napriek opozičnej kritike celkom konkrétne a detailné. A to v maximálnej možnej miere, nakoľko až po jeho schválení bude rozpracovaný do plánu legislatívnych úloh vlády, ktoré jeho zameranie pretavia do rôznych zákonov a rozhodnutí. Národná rada Slovenskej republiky už v týchto dňoch o tomto dokumente diskutuje. Poslanci pravicovej opozície sa usilujú vyvolať všeobecné spochybnenia o jeho obsahu a konkrétnych zámeroch. Nespochybňujem, že je to prirodzená úloha opozičných strán. Mne však prekáža, že v ich ostrej kritike chýbajú alternatívy lepšej a hodnotnejšej koncepcie. Poslanci pravice hovoria o všetkom, lenže prakticky takmer o ničom, čo by mohlo priniesť úspešné výsledky na ceste ďalšieho rozvoja našej spoločnosti.

 

Vládna koalícia predložila hodnotnú koncepciu postavenú na báze moderných a užitočných východísk z turbulentného prostredia, v ktorom sa nachádza naša spoločnosť, ale predovšetkým aj pomery v európskej a svetovej ekonomike i politike. Faktom je, že naša pravica v súčasnosti nedokáže ponúknuť reálnejšiu hodnotovú alternatívu, lebo liberálny model zlyhal na celej čiare a východiskom z dnešnej situácie sú riadené zásahy štátu, podpora verejných investícií a také procesy, ktoré zabránia nekontrolovateľnému bohatnutiu určitých skupín na úkor celej spoločnosti.

 

Koaličný vládny program predstavuje šetrenie, garantuje efektivitu, vytvára istoty a nedáva veľký priestor rôznym experimentom. Teda tomu, čo si ľudia museli na vlastnej koži vyskúšať v rokoch dávno minulých v zdravotníctve, školstve, sociálnych službách či v prostredí dôchodkových pilierov.

Náš úprimný záujem je zvyšovať hodnoty a zabezpečovať jasnú perspektívu. Aj preto podporujem vládny program, ktorý si zaslúži dôveru a dôsledné presadzovanie.

 

Stanislav Kubánek, poslanec NR SR