Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Hodnotná a pútavá knižka vyšla v rekordnom čase – Jozef Kuchár

Raz darmo. Šport je fenomén, ktorý aj v terajšej rozdelenej spoločnosti poznačenej nenávisťou a závisťou dokáže ľudí napriek názorovej rozdielnosti zjednocovať a zbližovať. Jeho hlavní aktéri a priaznivci už neraz dokázali utvoriť prostredie vzájomnej žičlivosti, úcty, tolerancie a dobromyseľnosti.

Takáto atmosféra vládla na sklonku minulého týždňa v priestoroch Kníhkupectva PANTA RHEI na Poštovej ulici v Bratislave počas prezentácie vzácnej a hodnotnej plnofarebnej publikácie s názvom LONDÝN 2012. Má 256 strán formátu A4. Potešiteľné je, že vyšla v rekordne krátkom čase a v náklade 2300 výtlačkov. Pútavá knižka zaznamenáva všetky kľúčové okamihy, ktoré sa na olympiáde natrvalo zapísali do kroniky slovenského a svetového športu.

Na milej slávnosti sa okrem iných zúčastnili Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy a športu Slovenskej republiky, Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR, predseda Slovenského olympijského výboru František Chmelár, tlačový atašé olympijskej výpravy Slovenskej republiky Zdenko Kríž, poprední športoví publicisti ale aj autori mnohých významných publikácií a kníh o športe a o svetových podujatiach. Medzi nimi nechýbali Igor Mráz, Jozef Kšíňan, Zdeno Simonides, Alfonz Juck, Jozef Mazár a Tomáš Grosmann.

V centre pozornosti však boli naši úspešní reprezentanti z Londýna 2012 – strelkyňa Danka Barteková a vodný slalomár Michal Martikán, ktorí knihu pokrstili. Na krste sa zúčastnili aj ďalší naši úspešní olympionici. Publikáciu zostavil Marián Šimo a autorský kolektív, ktorý okrem iných tvorili – Ľubomír Souček, Roman Riša, Peter Fukatsch, Ján Súkup a Stano Ščepán. Príťažlivé publicistické texty dopĺňajú štyri stovky fotografií. V inšpirujúcom a žičlivom prostredí sa aj po oficiálnej časti hovorilo predovšetkým o novinárskej a spisovateľskej práci, ktorú mnohí robia predovšetkým na prospech našej telovýchovy a športu. Žiaľ, na Slovensku si kompetentní nechcú uvedomiť to, že v ostatných rokoch sa šport dostal na vedľajšiu koľaj v celej našej krajine. Na zmenu pomerov čaká nielen mladá talentovaná generácia, ale aj všetci tréneri, funkcionári a dobrovoľní pracovníci. Mnohí dúfajú, že prídu lepšie časy a šport sa stane v našom každodennom živote prostriedkom a nie cieľom.