Grécku sa nesmie odpustiť ani časť dlhu – Beatrix Bajchy

Zadlžené Grécko vehementne bojuje o odpustenie aspoň časti svojho obrovského dlhu. Pomocníkom v tejto snahe mu je nielen MMF ale aj viaceré štáty EU, ktoré týmto sledujú svoje vlastné ciele. Každý, kto s rôznych dôvodov zastáva názor, že treba Grécko aspoň čiastočne oddlžiť by si mal uvedomiť aké dôsledky by to malo pre európske spoločenstvo.

 

- Grécku bola za dobu trvania krízy už raz časť dlhu odpustená - napriek tomu je Grécko dnes viac zadlžené ako predtým, pretože Gréci neurobili potrebné štrukturálne opatrenia. Všetky vlády Grécka, vrátane súčasnej, nevykonali žiadne potrebné opatrenia na skutočné zlepšenie hospodárskej a finančnej situácie a to napriek tomu, že to svojim veriteľom, štátom menovej únie pri každom novom úvere prisľúbili. Po krízovom roku 2009 museli viaceré štáty európskej menovej únie, medzi nimi aj Slovensko urobiť tvrdé opatrenia na zabezpečenie svojej finančnej stability. Dnes je Slovenská republika uznávaným partnerom a vzorom dobrého hospodárenia pre ostatné európske štáty.

 

Odpustenie dlhu by umožnilo štátom, ktoré v roku 2009 podobne ako Grécko dostali pôžičky od EÚ ( Írsko, Portugalsko či Španielsko), a ktoré urobili aj potrebné tvrdé reformy, aby takisto žiadali o zníženie svojich dlhov.

Hlavným dôvodom prečo sa Grécku nesmie odpustiť dlh je, že zníženie aj len časti dlhu by zaťažilo daňových poplatníkov štátov EU a Grékom by - bez ich vlastného pričinenia - zvýšilo úverovú dôveryhodnosť. Hneď po znížení dlhu by sa Grécko stalo zaujímavým pre súkromné banky, ktoré by mu okamžite poskytli nové pôžičky a celý cirkus ďalšieho zadlžovania Grécka by sa začal odznova s dôsledkami pre celú EÚ a EURO.

 

Postoj Slovenska, Nemecka ako aj tých štátov, ktoré odpustenie dlhu odmietajú je absolútne rozumný a správny. Štáty môžu Grécku pomôcť len v tom smere, že budú súhlasiť s oddialením splácania, prípadne s nižšími úrokmi. V tomto smere už boli urobené opatrenia, ktoré by sa mohli z hľadiska výšky úrokov a dlhodobosti úveru ešte upraviť. Toto je v podstate jediná možnosť ako Grékom pomôcť.

 

Sami Gréci by si najlepšie pomohli, keby sa vrátili ku vlastnej mene a namiesto toho aby sa dovolávali solidarity v rámci EÚ konečne začali vymáhať dane od svojich dlžníkov, milionárov a multimilionárov a urobili si poriadok vo vlastnom štáte napr. zaviedli pozemkovú knihu, zaviedli fungujúci daňový systém, drasticky znížili počet zamestnancov v štátnej správe, znížili náklady na zbrojenie a podobne.

 

Dr. Beatrix Bajchy

München