GLOSY Jozefa Šuchu

Motivácia       

Poslanci Národnej rady SR na ostatnej  schôdzi rokovali efektívne. Neboli dlhé diskusie „o ničom“ (ale ani „k veci“) , neboli „prekáračky“,  ani obštrukcie.  Každý deň rokovali trochu dlhšie ako je zvykom a tak za štyri dni stihli prerokovať väčšinu zo 70 bodov programu. Treba povedať, že mnohí v sále chýbali ale to nebol dôvod slabej diskusie. Veľmi sa do nej nehlásili ani tí,  ktorí sedeli v sále. Rýchlo sa dohodli na jednotlivých bodoch, možno aj na úkor kvality prijatých uznesení. Ale mali veľmi vážny dôvod. Po skončení schôdze im začali prázdniny. Ďalšie riadne zasadnutie je plánované na september. Správna motivácia robí divy aj v parlamente.

                                                                                                                                

Tajná voľba

Schvaľovanie spôsobu voľby generálneho riaditeľa RTVS sprevádzala vášnivá diskusia medzi zástancami a odporcami tajného hlasovania. Častým argumentom bolo tvrdenie, že volič chce vedieť ako hlasoval jeho poslanec (v skutočnosti to chce vedieť najmä jeho kolega poslanec). Zábavné  bolo po tajnej voľbe počúvať vyjadrenia niektorých politikov. Predsedovia poslaneckých  klubov a niektorých strán uisťovali, že ich poslanci hlasovali tak ako sa dohodli. Iní z  počtu hlasov dedukovali,  ktorí poslanci pomohli  zvoliť J. Rezníka. Tajná voľba dráždila zvedavosť. 

Druhá obľúbená hra politikov sú domnienky. Keď predstavitelia vládnej väčšiny povedia, že „od nového generálneho riaditeľa očakávajú „viac pozitívnych správ o vláde a jej činnosti“, podľa liberálov zo  Sas to „znamená menej kritických názorov a polemiky“.  Ortodoxní liberáli idú ešte ďalej a  podľa  nich „je každý demokratický politik povinný takúto sabotáž verejnoprávneho priestoru rázne odmietnuť“.  Čo tak pripustiť, že divák, ktorý platí koncesionárske poplatky očakáva a zaslúži si objektívne (vyvážené) spravodajstvo. Treba informovať  aj o úspechoch a pozitívnych krokoch, ale aj kritizovať.

 

Ani z voza  -  ani na voz

Organizátori protikorupčných pochodov sa odmietli stretnúť s policajným prezidentom Tiborom Gašparom preto,“ lebo ich pozval na policajné prezídium“. Chcú aby sa stretnutie konalo na pôde školy a aby diskusia s ním bola verejná. A zároveň  organizátori protikorupčných pochodov odmietli aj stretnutie s predsedom vlády Róbertom Ficom, ktorý chcel prísť do školy,  ale organizátori pochodov „nechcú aby škola bola zneužívaná na politické účely“. Možno preto,  že na ulici stačí skandovať heslá a robiť rozruch  a  pri diskusii sú potrebné  argumenty.