GLOSY Jozefa Šuchu

Čierne stavby

Čierna skrinka v lietadle je oranžová aby sa dala ľahšie nájsť. Čierne stavby žiaľ nie sú zafarbené na čierno a tak ich okoloidúci nevie identifikovať. Označením „čierne“ sa myslí, že ich postavenie nebolo úradne povolené. Chvíľu sa o nich hovorí a potom v tichosti stratia svoj hanlivý prívlastok, vyjadrené právnym slovníkom – legalizuje sa ich existencia. Takýto deravý stavebný zákon platí na Slovensku. Teraz sa v parlamente diskutuje o novom stavebnom zákone, podľa ktorého: „Kto, bez povolenia postaví stavbu po účinnosti nového stavebného zákona, podľa plánu od 1. júla 2016, bude ju musieť zbúrať. Čiernu stavbu, na rozdiel od súčasnosti, už nebude môcť dodatočne zlegalizovať. Súčasný stavebný zákon umožňuje dodatočnú legalizáciu nepovolenej stavby, na základe povolenia bez časového obmedzenia.“ A odcitujme ešte štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Františka Paľka: „Nový zákon, ak bude prijatý, nepozná inštitút dodatočného povolenia z hľadiska nového právneho režimu. Ak niekto postaví stavbu, na ktorú nemá povolenie, bude ju musieť zbúrať. Tam iná možnosť zo zákona nie je. Nemôže ju dodatočne zlegalizovať." Ale ešte stále sú tú povestné zadné dvierka. Paľko: "Nový stavebný zákon nekonečný interval platnosti dodatočného povolenia na nehnuteľnosti, ktoré boli postavené pri starom právnom režime, ohraničí už konkrétnou časovou lehotou. Stavebník, majiteľ tejto nehnuteľnosti bude môcť požiadať do troch rokov stavebný úrad o to, aby nehnuteľnosť mohla byť stavbou s povolením." Takže ako to bude vyzerať, keď do rovnice dosadíme dátumy? Návrh stavebného zákona, o ktorom teraz hovoria poslanci, počíta s tým, že majitelia súčasných čiernych stavieb budú môcť požiadať o ich dodatočnú legalizáciu počas troch rokov od účinnosti, teda do 30. júna 2019. Inak by mali byť odstránené. Navyše, stavebné úrady budú z vlastného podnetu rozhodovať o dodatočnom povolení čiernych stavieb až do 30. júna 2024. Majitelia čiernych stavieb si vydýchli a Kocúrkovania sa tešia, že majú nasledovníkov.

Chýba humánny azylový systém

Rakúsky novinár Karl-Peter Schwarz, ktorý v 90-tych rokoch ako redaktor nezávislého denníka Die Presse pozorne sledoval a komentoval vývoj vo východnej Európe napísal (11.9.2015) v rešpektovanom nemeckom konzervatívno-liberálnom denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Východoeurópania sú v diskusii o utečencoch odsudzovaní. Ale to, čo hovoria, je správne. Európska únia zameškala vytvoriť humánny, racionálny a nezaťažujúci azylový systém..... predložili viac argumentov, ktoré nie sú vedené len pocitom, ale i rozumom. Ich hlavný argument zdôrazňuje, že pevný a povinný systém kvót problém nevyrieši, pokiaľ nebudú vonkajšie hranice schengenského priestoru skutočne chránené pred nelegálnymi prisťahovalcami, a dokedy nebudú pri prijímaní žiadateľov o azyl uplatňované dublinské dohody“.

Otázne je, či sa utečenci podvolia presunom do krajín podľa rozhodnutia komisie. Malý príklad od našich hraníc. V Gabčíkove je tábor pre 500 žiadateľov o azyl z Rakúska, ktorí sem odmietajú prísť, pretože sa boja že budú musieť ostať na Slovensku a to oni nechcú. Karl-Peter Schwarz to v citovanom komentári napísal veľmi presne: „...Bezpochyby sú medzi Sýrčanmi vojnoví utečenci. Ale sú tu i mnohí, ktorí svoje manželky a deti zanechali v bezpečných utečeneckých táboroch, a vyrazili na cestu, pretože dúfajú, že v bohatých krajinách EÚ budú mať ich rodiny lepší život. Chovajú sa veľmi racionálne, ale to neznamená, že sa im musia otvoriť dvere. Vzhľadom k tomu, že svoju novú existenciu môžu pohodlnejšie vybudovať v Nemecku alebo vo Švédsku, než na Slovensku alebo v Maďarsku, povinný systém kvót nemôže vnútornú migráciu žiadateľov o azyl v rámci schengenského priestoru zastaviť“.