Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

GLOSY Jozefa Šuchu

Kazítka

Medzi ľuďmi sa dávno hovorí, že rôzne prístroje už nie sú to čo bývali. Aj tie, od známych značiek sa kazia takmer hneď po uplynutí záručnej doby. Tvrdenie  starých rodičov o tom, že im mixér vydržal desiatky rokov, už súčasné generácie považujú za rozprávky. Ako je to v skutočnosti? V parlamente je návrh zákona, ktorý má „postihnúť praktiky evidované už aktuálne v niektorých členských štátoch Európskej únie a založené na zakomponovaní tzv. kazítok do výrobkov, ktoré majú spôsobiť, že výrobok po istom čase alebo inom zásahu (napríklad softvérovom) stratí vlastnosti a stane sa chybným spravidla v čase krátko po uplynutí záručnej doby,“ vysvetľujú jeho predkladatelia, poslanci SMERu  Brixi a Martvoň. Zákon zakazuje výrobcovi, dovozcovi, dodávateľovi a predávajúcemu do výrobku vložiť súčasť, ktorá povedie, alebo môže spôsobiť skrátenie životnosti výrobku alebo jeho nefunkčnosť, prípadne spôsobí poruchu výrobku, ktorá by nevznikla, keby výrobok neobsahoval túto súčasť. Za vkladanie takýchto súčiastok navrhujú výrobcov, respektíve dovozcu, dodávateľa a predávajúceho sankcionovať a to v priestupkovom konaní do výšky 66 000 eur, pri opakovanom porušení do 166 000 eur a pri ohrození zdravia, či života, do sumy 332 000 eur. A je to čierne na bielom. Myslím si však, že pokuty tento problém nevyriešia, pretože česť výrobcu, ktorý takto manipuluje so svojimi výrobkami je na úrovni rohožky pred dverami. Zakalkuluje si pokutu do výdavkov. EÚ pred časom zaviedla povinnú dvojročnú záruku. Čo tak predĺžiť ju na desať rokov?  A zverejniť meno toho, kto takto manipuluje so spotrebiteľom!

 

Minimálna mzda

Správa z tlače: „Slovensko v rámci eurozóny patrí k tým krajinám, kde je ročná minimálna mzda najnižšia. Na Slovensku bola v roku 2013 ročná minimálna mzda 4 037 eur. Nižšia bola v Estónsku (3 840 eur) a vyššie ročné minimálne mzdy mali Portugalci (5 820 eur), Gréci (6 825 eur) či Španieli (7 744 eur). Najvyššie ročné minimálne zárobky v rámci eurozóny boli v Luxembursku (22 194 eur), Belgicku (18 713 eur) či v Írsku (17 992 eur)“. Podnikatelia tvrdia, že vyššia minimálna mzda znižuje konkurencie schopnosť. Ako je potom možné, že podnikatelia v Luxembursku, Belgicku a Írsku  úspešne podnikajú aj pri vyššej minimálnej mzde?