GLOSY Jozefa Šuchu

Voľby
V sobotu 15. marca môžeme voliť svojho štvrtého prezidenta. Jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov s najsilnejším mandátom od občanov, ale s najmenšími právomocami. Prezident má napríklad právo veta pri zákonoch, ale na jeho prelomenie, nie je potrebná ústavná väčšina v parlamente. Zákon, vetovaný prezidentom, sa vráti do parlamentu a poslanci ho opäť schvália. Niekedy ani nezohľadnia prezidentove pripomienky. Aký zmysel má táto hra? Ako môže, za takýchto podmienok, prezident dbať na blaho občanov, tak ako to väčšina z kandidátov sľubuje v kampani? Ako chcú zabrániť tomu aby sa neprijímali zákony zvýhodňujúce iba vyvolených? Kandidáti sľubujú aj to, že budú dbať na dodržiavanie zákonov a ústavnosti. Ale pritom väčšina z nich začala svoju kampaň pred stanoveným termínom, teda porušili zákon. Je pred voľbami a už tu máme sľuby, ktoré sa nedajú splniť a porušovanie zákona tými, ktorí majú nie len dbať na ich dodržiavanie, ale bdieť nad tým, aby ich neporušovali politické strany a občanmi zvolení poslanci. Myslíte, že za týchto okolností netreba voliť? Treba voliť, ale tieto okolnosti brať do úvahy, keď sa budeme rozhodovať. Myslím rozhodovať sa za seba a nie podľa toho, kto podporuje ktorého kandidáta a rozhodovať sa na základe jeho výberu. Vo voľbách má každý možnosť prejaviť svoj názor. Tak ho prejavme. Najlepším kritériom pre posúdenie jednotlivých kandidátov sú ich doterajšie činy. Môžem sa spoľahnúť na to, že človek, ktorý využíval medzery v zákonoch na to aby sa obohatil už nebude robiť rozhodnutia len vo vlastný prospech? Môžem sa spoľahnúť na to, že ten kto zlikvidoval slovenské poľnohospodárstvo neurobí aj ako prezident chybné rozhodnutie? Môžem sa spoľahnúť na to, že ten ktorý vystriedal niekoľko strán konal tak skutočne v prospech občanov? Odpovedzte si na tieto prípadne na ďalšie otázky, ktoré vám napadnú pri počúvaní volebných programov alebo pri čítaní o doterajších skutkoch kandidátov. Ak nájdete medzi nimi takého, pri ktorom vás odpovede uspokoja, dajte mu hlas. Zabudnite na všetky reči o voľbe „menšieho zla“, na reči o tom, ktorá strana koho podporuje, alebo ktorá celebrita ho bude voliť. Každý volič je svojprávny občan, tak ním buďte aj vy!